Pressmeddelanden 2005

04.11.05 Försvarsminister Kääriäinen till Turkiet

Försvarsminister Seppo Kääriäinen gör ett officiellt besök till Turkiet den 7.-9.11.2005 på inbjudan av Turkiets försvarsminister M.

Mer om ämnet


27.10.05 Försvarsminister Kääriäinen publicerar ny webbkolumn

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har den 27 oktober 2005 publicerat en ny webbkolumn.

Mer om ämnet


26.10.05 Finland sänder 1 000 tält och kaminer till jordbävningsområdet i Pakistan

Inrikesministeriet har i dag onsdagen den 26 oktober fattat beslut om att donera 1 000 tält och kaminer till Kyrkans Utlandshjälp som transporterar dem till jordbävningsområdet i Pakistan. Försvarsministeriet har bemyndigat inrikesministeriet att köpa halvplutontält med tillhörande kaminer av Finska försvarsmakten.

Mer om ämnet


12.10.05 Försvarsminister Kääriäinen publicerar ny webbkolumn

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har den 12 oktober 2005 publicerat en ny webbkolumn.

Mer om ämnet


12.10.05 Försvarsminister Kääriäinen deltar i EU-möte i Storbritannien

Försvarsminister Seppo Kääriäinen deltar den 13.10.2005 i ett inofficiellt ministermöte avsett för den Europeiska Unionens försvarsministrar, som kommer att ordnas vid Lynehams flygbas i Storbritannien.

Mer om ämnet


05.10.05 Kommissionen för beredning av lagstiftning för det frivilliga försvarsarbetet arrangerar brett samråd med berörda parter

Försvarsministeriet tillsatte 8.3.2005 en kommission med uppgift att i form av en regeringsproposition utarbeta ett förslag till de lagstiftningsåtgärder som omorganiseringen av det frivilliga försvarsarbetet förutsätter.

Mer om ämnet


30.09.05 Försvarsminister Kääriäinen till Österrike och Schweiz

Försvarsminister Seppo Kääriäinen gör officiella besök till Österrike och Schweiz mellan den 3.-5.10.2005.

Mer om ämnet


27.09.05 Enighet uppnått beträffande styrkandet av villkoren

Kallelse till presskonferensFörsvarsministeriet anordnar den 28.9.2005 en presskonferens, där man kommer att behandla styrkandet av villkoren berörande krishanteringspersonalens tjänsteförhållanden.

Mer om ämnet


23.09.05 Den Europeiska försvarsbyrån föreslår ny praxis beträffande anskaffningar

Statsrådets EU-ministerutskott behandlade i sitt möte den 23.9.2005 den Europeiska försvarsbyråns (EDA) förslag berörande reglerna för införskaffande av försvarsmateriel. Målsättningen är att göra anskaffningsproceduren mer öppen än hittills.

Mer om ämnet


16.09.05 Försvarsbudgeten för år 2006

Budgetförslaget har uppgjorts enligt de av statsrådet för försvarsministeriets förvaltningsområde fastställda totala utgiftsramarna för år 2006.

Mer om ämnet


Föregående Följande


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä