FÖRVALTNINGSPOLITISKA AVDELNINGEN

Chef för förvaltningspolitiska avdelningen är överdirektör Teemu Penttilä.

Förvaltningspolitiska avdelningen är en sakkunnigorganisation, där ärenden som anknyter till forskning inom förvaltningsområdet, planering av verksamheten och ekonomin samt till säkerhet behandlas. Avdelningen bildas av koncernstyrningsenheten, ekonomienheten och säkerhetsenheten. Vid avdelningens ekonomienhet bereds årligen bl.a. försvarsbudgeten.

En mera omfattande presentation av enheterna finns på deras egna presentationssidor.

Till förvaltningspolitiska avdelningens aktuella och betydande projekt hör bl.a. att effektivera den centrala förvaltningens verksamhet, främja partnerskapstänkandet och samordna forskningen på förvaltningsområdet.

Förutsättningen för att verksamheten vid avdelningen ska kunna skötas med framgång är att samarbete bedrivs både med den offentliga och den privata sektorn. Samarbetspartner är bl.a. ministerierna, högskolorna, forskningsinrättningarna, serviceproducenterna samt riksdagen och statsrådet.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä