FÖRVALTNINGSPOLITISKA AVDELNINGEN

Avdelningschef: överdirektör Teemu Penttilä

Försvarsministeriets förvaltningspolitiska avdelning svarar för sakkomplex som anknyter till planeringen av försvarsförvaltningens verksamhet och ekonomi samt till utvecklandet av organisationen och strukturerna.   Vid avdelningen behandlas också frågor som anknyter till lagstiftningen och beredningen av den samt till säkerheten på strategisk nivå. Försvarsministeriets interna revision och controllerfunktion finns också på avdelningen.

Enheterna vid förvaltningspolitiska avdelningen är

  • Koncernstyrningsenheten
  • Ekonomienheten
  • Lagberednings- och rättsenheten
  • SäkerhetsenhetenPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä