Tiedotteet 2017

01.12.2017 14:00

Puolustusministeriön työryhmämietintö miehittämättömän ilmailun lainsäädännön kehittämisestä turvallisuuden näkökulmasta valmistui

Puolustusministeri Jussi Niinistö asetti 25.11.2016 hankkeen, jonka tehtävänä on valmistella ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka ovat tarpeen miehittämättömään ilmailuun ja lennokkien toimintaan puuttumiseksi sekä toimivallan selkeyttämiseksi puolustushallinnon alalla.

Lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten määrä Suomessa on kasvanut viime vuosina ja tämä kehityskulku voimistuu tulevaisuudessakin. Laitteita voidaan käyttää vaarallisella tavalla tai ne voivat aiheuttaa vaaraa esimerkiksi ominaisuuksiensa, käyttötapansa, rakenteensa tai kuormansa vuoksi. Lennokeilla ja miehittämättömillä ilma-aluksilla voidaan häiritä tai estää viranomaisten toimintaa. Puolustusvoimat on tunnistanut ilmiön ja pitää uhkaa merkittävänä. Miehittämättömistä ilma-aluksista aiheutuu riskejä sekä suoranaista vaaraa maanpuolustukselle ja puolustusvoimien toiminnalle.

Työryhmä ehdottaa muutettavaksi puolustusvoimista annettua lakia siten, että siihen lisättäisiin säädökset lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumisesta. Esityksen mukaan Puolustusvoimilla olisi tarvittaessa toimivaltuudet puuttua teknistä laitetta tai voimakeinoa käyttäen lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun Puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja tietyin edellytyksin niiden ulkopuolella.

Tarkoituksena on, että poliisin ei tarvitse vastata Puolustusvoimien turvallisuuden ylläpitämisestä tilanteissa, joissa miehittämättömän ilmailun uhka liittyy Puolustusvoimien toimintaan. Olisi tarkoituksenmukaista, että Puolustusvoimilla olisi toimivaltuudet omien kohteidensa ja toimintojensa suojaamiseen myös puolustusvoimien pysyvässä käytössä olevien alueiden ulkopuolella, esimerkiksi merivoimien alusten liikkuessa vesillä.

Puolustusvoimien toimivaltuudet olisivat rajattuja ja niiden käyttäminen liittyisi aina puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen. Poliisilla olisi jatkossakin yleistoimivalta yleisellä alueella ja yhteistyöstä poliisin kanssa olisi laissa säännökset.

Työryhmän puheenjohtajana toimi puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström.

Puolustusministeriö järjestää mietinnöstä lausuntokierroksen 1.12.2017-31.1.2018.

Työryhmän mietintö on luettavissa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:78-951-663-003-1

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa hallitussihteeri Teija Pellikainen, puh. 02951 40606.

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Kysely
«

Auta meitä kehittämään sivustoamme

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin.

VastaaMyöhemminEi kiitos