Tiedotteet 2017

20.12.2017 13:00

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön uudelleenjärjestäminen selvitettiin

Puolustusministerin asettama työryhmä esittää, että vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus voidaan uudelleenjärjestää siten, että vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluva sotilaallinen koulutus siirretään puolustusvoimille. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tehtäviksi tulisi tällöin puolustusvoimien antaman sotilaallisen koulutuksen tukeminen sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen ja varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen antaminen.

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestäminen esitetyllä tavalla edellyttäisi selvityksen mukaan vähintään 5,1 miljoonan euron lisärahoitusta, puolustusvoimien henkilöstökokoonpanon lisäämistä 40 tehtävällä sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen laajentamista. Koulutuksessa on myös voitava käyttää puolustusvoimien aseita ja kalustoa myös muuhun kuin ammuntoihin. Tarkoituksena on myös mahdollistaa reserviläisten omilla aseilla tapahtuva perusampumataidon kehittäminen.

Uudistuksen tavoitteena on paikallisjoukkojen suorituskyvyn lisääminen, lainsäädännön selkiyttäminen sekä reserviläisten sitoutuneisuuden ja motivoinnin lisääminen. Uudistuksen johtavana ajatuksena on toiminnan vapaaehtoisuuden turvaaminen ja laajapohjaisuuden varmistaminen.

Puolustusministerin lokakuussa 2017 vapaaehtoisen maanpuolustuksen selvittämiseksi asettama työryhmä esitti selvityksensä puolustusministerille 20.12.2017. Selvitystyöhön liittyen pidettiin sidosryhmien kuulemistilaisuus 30.11.2017. Kuulemistilaisuuden jälkeen sidosryhmillä oli mahdollisuus lausua selvitysluonnoksesta kirjallisesti.

Puolustusministeri suhtautuu uudistukseen positiivisesti

Puolustusministeri otti selvityksen positiivisesti vastaan ja totesi selvityksen mukaisen uudelleenjärjestelyn huomioivan hyvin selvitystyölle annetut vaatimukset, erityisesti esille nostetut mahdollisuudet paikallisjoukkojen suorituskyvyn kehittämisessä, vapaaehtoistoiminnan laajapohjaisuuden lisäämisessä, koko maassa tapahtuvan vapaaehtoisen maanpuolustustyön huomioimisessa sekä vapaaehtoisen koulutusvastuun lisäämisessä.

Kokonaisuudessaan ministeri painotti vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen vaikuttavuutta yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja maanpuolustustahtoa lisäävänä tekijänä, jota muuttuvassa toimintaympäristössä kannattaa kehittää.

Puolustusministeri päättää jatkotoimista alkuvuoden aikana kuultuaan vielä puolustusvoimia ja maanpuolustuskoulutusyhdistystä.

Selvitys on kokonaisuudessaan ohessa: Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestäminen (pdf) (541.4 KB)

Lisätietoa puolustusministeriössä antaa työryhmän puheenjohtaja, yksikön johtaja Antti Lehtisalo, puh. 0295140330


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä