Tiedotteet

16.03.2017 13:30

Suomi mukaan kolmeen uuteen Euroopan puolustusviraston hankkeeseen

Suomi osallistuu kolmeen uuteen Euroopan puolustusviraston EDA:n hankkeeseen. Yhteistyöllä pyritään saavuttamaan sekä kustannussäästöjä että kehittämään osaamista.


Lääkintähuollon suorituskykyä parantavalla hankkeella rakennetaan yhteistä kykyä niin kansalliseen kuin kriisinhallinnassa tarvittavaan lääkintähuoltoon yhdessä 14 muun jäsenvaltion kanssa. Liittymällä hankkeeseen pyritään parantamaan omaa osaamista ja tuetaan monikansallisen lääkintäyksikön muodostamista.


Improvisoitujen räjähteiden raivaamisen osaamista kehittävä hanke tähtää räjähteiden neutraloinnin kyvyn kehittämiseen. Saatuja oppeja on tarkoitus hyödyntää jatkossa osana kansallista koulutusta sotilaallisessa kriisinhallinnassa, kotimaan puolustuksessa ja virka-aputehtävissä tarvittavan osaamisen kehittämisestä.


Logistiikka-alan hankkeen tarkoituksena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa logistiikan alan määräyksiä ja toimintatapoja sotilasjoukkojen, henkilöstön ja materiaalin osalta. Hankkeen avulla pyritään nopeuttamaan joukkojen muodostamista ja liikkumista harjoitustoiminnassa ja kriisinhallinnassa.


Sopimukset allekirjoitetaan EDA:n suorituskykyjohtajien johtokunnan kokouksessa 23.3.2017.


Euroopan puolustusviraston käytännönläheiset hankkeet tiivistävät Suomen roolia EDA:n yhteistyössä. Suomi on osallistunut aktiivisesti Euroopan puolustusviraston toimintaan vuodesta 2005 lähtien, jolloin EDA perustettiin.


Lisätietoa hankkeista antaa puolustusministeriössä erityisasiantuntija Sanna Laaksonen, puh. 0295 140417.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä