Tiedotteet 2001

05.12.2001 09:49

19.10.2001 Puolustusministeri Jan-Erik Enestam allekirjoitti helikopterihankintasopimuksen

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam allekirjoitti tänään NHIndustries SARL:n johtajan Philippe Stuckelbergerin kanssa sopimuksen kahdenkymmenen NH90 kuljetushelikopterin hankkimisesta.

He allekirjoittivat myös sopimuksen NH90 helikoptereiden loppukokoonpanon siirtämisestä Suomeen sekä sopimuksen teollisesta yhteistyöstä (vastaostosopimus). Lisäksi Patria allekirjoitti Eurocopter S.A.S:n kanssa sopimuksen helikoptereiden loppukokoonpanosta ja Rolls-Royce Turbomeca Ltd:n kanssa sopimuksen moottorien kokoonpanosta.

Suomi ja Norja tekivät helikopterivalinnan 13.9.2001 ja Ruotsi 18.9.2001. Päätös perustui yhteispohjoismaisen helikopteriprojektin tekemään suositukseen. NH90 täyttää parhaiten asetetut vaatimukset ja on kolmelle pohjoismaalle parhaiten sopiva kopteri. Yhteinen valinta muodostaa perustan tulevalle yhteistyölle logistiikan ja koulutuksen alalla sekä myös yhteistyölle mahdollisissa kriisinhallintaoperaatioissa.

NH90 helikopteri on eurooppalainen tuote, jota on optioineen tilattu yli 600 kpl Saksan, Ranskan, Italian, Hollannin ja Portugalin puolustusvoimille. Pohjoismaiden kopterimäärä on 52, optioineen 69 kpl (Suomi 20, Norja 14+10 ja Ruotsi 18+7). Helikopterien toimitukset Suomeen alkavat 2004 ja viimeinen helikopteri toimitetaan vuonna 2008.

NHIndustries sitoutui nyt allekirjoitetussa vastaostosopimuksessa täysimääräisiin vastaostoihin. Teollisen yhteistyön tavoitteena on yhteispohjoismaisen tarjouspyynnön mukaisesti varmistaa poh-joismaisen teollisuuden mukaanpääsy helikoptereiden kokoonpanoon ja osavalmistukseen sekä tieto-taidon saanti korkean teknologian tuotteista. Tätä kautta luodaan mm. kopterien huoltovalmi-us ja kyky vaativiinkin korjauksiin jatkossa. Nyt allekirjoitetut kokoonpanosopimukset käsittävät kaikki pohjoismaihin tulevat kopterit ja niiden moottorit. Sopimusten työllistävä vaikutus on noin 650 henkilötyövuotta. NHI:llä on lukuisia muita teollisen yhteistyön hankkeita suomalaiselle teollisuudelle. Patria neuvottelee lisäksi mm. helikopterien perärunkojen, peräramppien ja ovien valmistuksesta. Kaikkiaan Patrian kanssa neuvoteltavien suorien teollisen yhteistyön pakettien työllistävä vaikutus on noin 1000 henkilötyövuotta.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä