AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaaliAsiantuntijan määräaikainen virkasuhde

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikköön sijoitettu asiantuntijan määräaikainen virkasuhde 1.1.2018–31.5.2019 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Asiantuntijan tehtävänä on osallistua ministeriön tutkimussuunnitelman valmisteluun ja projektinhallintaan sekä toimialan tutkimusyhteistyöhön ja asiantuntijaverkostoihin. Lisäksi tehtävään sisältyy osallistuminen kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön ennakointi- ja analyysitoimintaan sekä yksikön viestintään. Asiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä ministeriön, hallinnonalan sekä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi virkasuhteeseen ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta virkasuhteen tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja kykyä monialaiseen asiantuntijatyöskentelyyn tutkimustoimialalla. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta projektityöskentelystä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Puolustushallinnon ja valtioneuvoston tuntemus katsotaan eduksi.

Virkasuhteeseen nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virkasuhde on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 2 932,87 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Pekka Appelqvist (pekka.appelqvist@defmin.fi, p. 0295 140 360) ja erityisasiantuntija Kati Vuorenvirta (kati.vuorenvirta@defmin.fi, p. 0295 140 361).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 20.11.2017 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-1146-2017). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.

Helsingissä 3.11.2017

Puolustusministeriö


Vanhemman osastoesiupseerin virkaPuolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, hallintoyksikköön sijoitettu vanhemman osastoesiupseerin virka 1.1.2018 lukien kolmen vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on viran luonne.

Vanhempi osastoesiupseeri toimii puolustusministerin adjutanttina. Adjutantin keskeisenä tehtävänä on ministerin johtamistoiminnan tukeminen, johon sisältyy muun muassa tiedonhankintaa, ministerin ohjelman suunnittelua ja toteutusta, vierailuiden suunnittelujen johtamista ja toteutusta sekä valmistelujen koordinointia yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Adjutantti toimii ministerin protokollapäällikkönä ja osallistuu puheenkirjoitusprosessiin ja vastaa kirjeenvaihdosta. Lisäksi ministerin adjutantti osallistuu ministeriön valmiuden ylläpitoon, ylimmän johdon turvallisuusasioiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä toimii tarvittaessa kansliapäällikön avustajan sijaisena.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sotatieteiden maisterin tutkinto tai upseerin tutkinto sekä yleisesikuntaupseerin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Lisäksi edellytetään upseerien suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n mukainen erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa maanpuolustuksen tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan kokemus kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä tai muusta vastaavasta kansainvälisestä tehtävästä. Eduksi katsotaan myös hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen ja analyyttiseen työskentelyyn.

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 14 (tehtäväkohtainen palkanosa (4047,31 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Lisätietoja tehtävästä antavat vanhempi osastoesiupseeri Sami Jaakkola (sami.jaakkola@defmin.fi) p. 0295 140102 ja hallintojohtaja Hannu Antikainen (hannu.antikainen@defmin.fi) p. 0295 140500. Palvelussuhteen ehdoista antaa tietoa erityisasiantuntija Petri Laurila p. 0295 140437 (petri.laurila@defmin.fi).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa pe 10.11.2017 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-1079-2017). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.


Puolustusministeriö on savuton työpaikka.


Puolustusministeriö 27.10.2017

Osastoesiupseerin virkaPuolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, hallintopoliittisen osaston turvallisuusyksikköön sijoitettu osastoesiupseerin virka 1.1.2018 lukien kolmen vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on viran luonne.

Osastoesiupseeri toimii puolustushallinnon apulaisturvallisuusjohtajana. Osastoesiupseerin viran pääasialliset tehtävät koostuvat hallinnonalan kansainvälisten turvallisuusasioiden hoitamisesta ja niiden kansallisesta ohjeistamisesta, osallistumisesta Suomen edustajana kansainvälisiin turvallisuusalan komiteoihin ja työryhmiin puolustusministeriön määrätyn turvallisuusviranomaisen (Designated Security Authority, DSA) ominaisuudessa sekä osallistumisesta puolustushallinnon organisaatioturvallisuuden kehittämiseen ja ohjaamiseen. Viranhaltija toimii myös yksikön johtajan sijaisena. 

Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi kelpoisuusvaatimuksena virkaan on sotatieteiden maisterin tutkinto ja sotilasammatilliset opinnot tai upseerin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Parhaat edellytykset tehtävän hoitoon antaa kattava ja monipuolinen työkokemus puolustushallinnon erilaisissa turvallisuus- ja tiedustelualan tehtävissä. 

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää laajaa maanpuolustuksen tuntemusta, tiedustelu- ja/tai turvallisuusalan pitkäaikaista ja laaja-alaista kokemusta sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Eduksi luetaan kokemus kansainvälisistä kriisinhallintatehtävistä tai muusta vastaavasta kansainvälisestä tehtävästä sekä turvallisuusjohdon koulutusohjelman suorittaminen. Eduksi katsotaan myös hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky itsenäiseen ja analyyttiseen työskentelyyn.

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 14 (tehtäväkohtainen palkanosa 4047,31 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.  

Lisätietoja tehtävästä antavat neuvotteleva virkamies Kai Knape (kai.knape@defmin.fi) p. 0295 140231. Palvelussuhteen ehdoista antaa tietoa erityisasiantuntija Petri Laurila p. 0295 140437 (petri.laurila@defmin.fi).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa to 17.11.2017 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-1140-2017). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.

Puolustusministeriö 2.11.2017

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä