AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaali


ERITYISASIANTUNTIJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE

 


Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikköön sijoitettu erityisasiantuntijan määräaikainen virkasuhde 1.10.2018–29.2.2020 väliseksi ajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.


Puolustuspoliittisen osaston vastuualueena on turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arviointi. Osasto tuottaa puolustuspolitiikan perusteet ja puolustusvoimille annettavat suunnitteluperusteet. Puolustusministeriön tutkimusyksikkö tuottaa tietopohjaa ja perusteita ministeriön suunnittelun ja päätöksenteon perustaksi ja tueksi. Puolustustutkimus kattaa tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan ja tukee puolustushallinnon toimialoja ja strategiatyötä. Tieto- ja osaamispohjaa rakennetaan omalla tutkimustoiminnolla, tilaustutkimuksella sekä kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.


Erityisasiantuntijan tehtävänä on osallistua ministeriön tutkimussuunnitelman valmisteluun ja projektinhallintaan sekä toimialan tutkimusyhteistyöhön ja asiantuntijaverkostoihin. Lisäksi tehtävään sisältyy osallistuminen kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön ennakointi- ja analyysitoimintaan. Lisäksi tehtävään sisältyy EU:n puolustustutkimuksen seuranta ja valmistelu ministeriössä. Erityisasiantuntija tekee tiivistä yhteistyötä ministeriön, hallinnonalan sekä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.


Yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi virkasuhteeseen ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia, mutta virkasuhteen tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja kykyä monialaiseen asiantuntijatyöskentelyyn tutkimustoimialalla. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.


Tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta projektityöskentelystä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Puolustushallinnon ja valtioneuvoston tuntemus katsotaan eduksi.


Virkasuhteeseen nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virkasuhde on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 12 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 342,29 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja tehtävästä antaa tutkimusjohtaja Pekka Appelqvist (pekka.appelqvist@defmin.fi, p. 0295 140 360) ja neuvotteleva virkamies Marikaisa Tiilikainen (marikaisa.tiilikainen@defmin.fi,  p. 0295 140 351).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 25.9.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-952-2017). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.


Helsingissä 30.8.2018

Puolustusministeriö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä