AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaaliHallitussihteerin virka

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, lainvalmistelu- ja oikeusyksikköön sijoitettu hallitussihteerin virka 1.3.2018 alkaen.

Hallitussihteerin pääasiallisina tehtävinä ovat puolustusministeriön hallinnonalan säädösten ja lausuntojen valmistelu sekä hallinnonalan laillisuusvalvonta ja sen kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu oikeudellinen neuvonta ja muut oikeudelliset tehtävät.

Yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi valtion virkamieslain 7 § (750/1994) edellyttää, että virkaan nimitettävä on Suomen kansalainen. Muina kelpoisuusvaatimuksina virkaan on muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan. Tämän lisäksi edellytyksenä on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Viran menestyksellisen hoitamisen kannalta olennaista on säädösvalmisteluosaaminen. Hakijan eduksi luetaan puolustushallinnon tuntemus, kokemus työskentelystä valtioneuvostossa, tuomioistuinharjoittelu, kokemus laillisuusvalvontatehtävistä, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä hyvä englannin ja ruotsin kielen taito.

Virkaan nimitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Virka on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 12 (tehtäväkohtainen palkanosa 3276,44 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja antavat vanhempi hallitussihteeri Jenni Herrala (jenni.herrala@defmin.fi) p. 0295 140072 ja vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen (minnamaria.nurminen@defmin.fi) p. 0295 140602.

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa tiistaihin 12.12.2017 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-1234-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.


Helsingissä 27.11.2017
Puolustusministeriö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä