AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaaliOHJELMAJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKASUHDE                                                                     

Puolustusministeriössä on haettavana ministeriön yhteinen, resurssipoliittisen osaston strategisten hankkeiden ohjelmaan sijoitettu ohjelmajohtajan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2019–31.12.2021. Määräaikaisuuden perusteena on työn luonne.

Puolustushallinnon strategisia hankkeita ovat Hornettien suorituskyvyn korvaamishanke (HX-hanke) ja Merivoimien poistuvien alusten korvaamishanke (Laivue2020-hanke).

Strategisten hankkeiden ohjelma vastaa puolustusministeriössä strategisten hankkeiden ohjauksesta ja koordinoinnista siten, että kansalliset puolustuspoliittiset tavoitteet ja puolustusvoimien vanhenevien suorituskykyjen korvaaminen toteutuu turvallisuuspoliittiseen toimintaympäristöön nähden oikea-aikaisesti.

Strategisten hankkeiden ohjelma vastaa strategisten hankkeiden ulkoisen laadunvarmistuksen suunnittelusta ja johtamisesta, hankkeiden rahoitusmallien valmistelusta ja hankintaratkaisujen turvallisuus- ja puolustuspoliittisten osa-alueiden päätöskriteerien valmistelusta. Ohjelma vastaa lisäksi hankkeisiin liittyvän yhteistoiminnan, viestinnän ja tiedonhankinnan koordinoinnista sekä tilannekuvan ylläpidosta.

Ohjelmajohtaja toimii puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston strategisten hankkeiden ohjelmajohtajana ja vastaa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta. Ohjelmajohtajan vastuulle kuuluu strategisten hankkeiden koordinointi puolustusministeriön ja puolustusvoimien yhteistoimintana. Hän johtaa hankkeiden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen päätösalueen valmisteluja.

Kelpoisuusvaatimuksena virkasuhteeseen on yleisten kelpoisuusvaatimusten ja Suomen kansalaisuuden lisäksi ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus, suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän hoitamisessa edellytetään puolustusjärjestelmän syvällistä tuntemusta, kykyä ohjata strategisten hankkeiden turvallisuus- ja puolustuspoliittista valmistelua ja yhteensovittaa puolustusministeriössä ja puolustusvoimissa tapahtuvaa suunnittelua sekä valmistelua. Tehtävän menestykselliselle hoitamiselle on eduksi hyvät johtamistaidot, yhteistyö- ja verkostoitumiskyky sekä kokemus mittavien hankkeiden johtamis- ja koordinointitehtävien hoitamisesta vastuullisessa roolissa. Tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa.

Virkasuhteeseen nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava valtion virkamieslain 8 a §:n (750/1994) tarkoittama selvitys sidonnaisuuksistaan. Nimitettävästä henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).                    

Tehtävän palkkaus määritetään erikseen.

Lisätietoja tehtävästä antavat kansliapäällikkö Jukka Juusti, p. (09) 160 88101 ja osastopäällikkö Raimo Jyväsjärvi, p. 0295 140 400, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@defmin.fi.

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa ma 11.6.2018 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-659-2018). Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Puolustusministeriö on savuton työpaikka.


Helsingissä 28.5.2018

Puolustusministeriö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä