AVOIMET TYÖPAIKAT

Tällä sivulla julkaistaan tiedot kaikista puolustusministeriössä avautuvista työpaikoista.

Lisätietoa valtionhallinnon työpaikosta löytyy myös alla olevien linkkien kautta.

www.valtiolle.fi - Suomen valtion rekrytointiportaaliTutkimusjohtajan määräaikainen virkasuhde

Puolustusministeriössä on haettavana puolustusministeriön yhteinen, puolustuspoliittiselle osastolle sijoitettu tutkimusjohtajan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.9.2017–31.5.2019. Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus.

Tutkimusjohtaja toimii puolustuspoliittisen osaston tutkimusyksikön johtajana. Hän vastaa yksikön tehtävin ja yksikölle asetettujen tavoitteiden tuloksellisesta toteuttamisesta.

Puolustusministeriön puolustuspoliittiseen osastoon kuuluvan tutkimusyksikön toiminnan tavoitteena on tuottaa tietopohjaa puolustuspoliittiseen päätöksentekoon. Toiminnalla tuetaan myös hallinnonalan suunnitteluprosesseja sekä pitkän aikajänteen kehittämistä. Puolustusministeriön tutkimussuunnitelma sisältää poliittisiin, sotilaallisiin, taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja teknologisiin ilmiöihin ja kehityskulkuihin liittyviä tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvityshankkeita. Yksikön toiminta perustuu tiiviiseen verkottumiseen ja yhteistyöhön hallinnonalan sisällä sekä tiedeyhteisön ja muiden viranomaisten kanssa. Puolustusministeriö ei itse tuota tutkimusta, vaan hanketoiminta perustuu asiantuntijapalveluiden hankintaan ja eriasteiseen tutkimusyhteistyöhön.

Yksikön keskeisinä tehtävinä ovat ministeriön tutkimussuunnitelman rakentaminen ja toimeenpano, hallinnonalan strategisen tutkimuksen koordinaatio ja kehittäminen, osallistuminen valtioneuvoston yhteiseen tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaan ja kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehittämiseen sekä osallistuminen EU:n turvallisuus- ja puolustustutkimuksen kehittämiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä säädetty kotimaisten kielten taito.

Virkasuhteen menetyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva tohtorin tutkinto, esimerkiksi yhteiskuntatieteistä, perehtyneisyys kansalliseen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmään, puolustushallinnon tuntemus sekä kokemus tutkimushallinnosta ja valtioneuvostotason yhteistyöstä. Eduksi luetaan hyvät henkilöjohtamistaidot, yhteistyö- ja verkostoitumiskyvyt sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävä on sijoitettu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasoon 15 (tehtäväkohtainen palkanosa 4777,97 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja antavat osastopäällikkö Janne Kuusela, 0295 140 300 (janne.kuusela@defmin.fi) ja apulaisosastopäällikkö Helena Partanen 0295 140 310 (helena.partanen@defmin.fi).

Puolustusministeriölle osoitetut hakemukset tulee toimittaa viimeistään 23.8.2017 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustolle osoitteeseen www.valtiolle.fi (työavain 27-675-2017). Hakuaikaa tehtävään on jatkettu. Hakemukset ansioluetteloineen voi myös toimittaa puolustusministeriön kirjaamoon, osoitteella PL 31 (Eteläinen Makasiinikatu 8), 00131 Helsinki tai kirjaamo@defmin.fi tai henkilökohtaisesti virka-aikana Valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Helsingissä 7.7.2017

Puolustusministeriö


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä