HX-HÄVITTÄJÄHANKE


HX_LOGOHX-hävittäjähankkeen tavoitteena on korvata 2025 alkaen poistuvan Hornet -kaluston suorituskyky monitoimihävittäjään perustuvalla ratkaisulla.

Suomen puolustuskyvyn ensisijaisena päämääränä on muodostaa ennaltaehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle, sekä kyky torjua maahamme kohdistuvat hyökkäykset. Ilmavoimien hävittäjäkaluston suorituskyky on merkittävä osa Suomen puolustuskykyä.

Hävittäjäkaluston suorituskyky on välttämätön osa ilmapuolustusta ja puolustusvoimien tulenkäyttökykyä maalla ja merellä olevia kohteita vastaan. Lisäksi suorituskyvyllä täydennetään puolustusvoimien tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmää. Hävittäjäkaluston suorituskykyä ei voida korvata muilla järjestelmillä kuten ilmatorjunnalla tai miehittämättömillä ilma-aluksilla, koska ne kattavat vain osan hävittäjäkaluston suorituskyvystä.

Hornet-kaluston suunniteltu elinkaari päättyy ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Käyttöikää rajoittaa kolme päätekijää: suhteellisen suorituskyvyn heikkeneminen, rakenteiden väsyminen ja koneen järjestelmien, varaosien ja ohjelmistojen saatavuus. Hornet-kaluston elinkaaren jatkaminen ei ole kustannustehokas eikä Suomen puolustuskyvyn kannalta riittävä ratkaisu.

Suomen toimintaympäristön kehitys ja ennaltaehkäisevän puolustuskyvyn ylläpitäminen edellyttävät Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamista monitoimihävittäjään perustuvalla järjestelmällä ensi vuosikymmenen loppuun mennessä.

KUVITUSKUVA2_ILMAV

HX-hävittäjähanke on noin 15 vuoden projekti. Hankkeeseen liittyvät päätökset tieto- ja tarjouspyynnöistä on tehtävä vaalikaudella 2015–2019 ja varsinainen hankintapäätös 2020-luvun alussa.

Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaaminen ei ole mahdollista nykyisen puolustusbudjettitason puitteissa. Rahoituksesta päättää eduskunta budjettivaltansa nojalla.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä