Pressmeddelanden 2012

14.02.12 09:39

Försvarsminister Stefan Wallin talade vid ryska vapenmaktens generalstabsakademi

Den ekonomiska krisen tvingar de europeiska försvarsförvaltningarna att möta samma utmaningar som övriga sektorer inom statsförvaltningen, påminde försvarsminister Stefan Wallin när han i dag, den 14 februari 2012, höll föredrag vid ryska vapenmaktens generalstabsakademi.

Minister Wallins föredrag behandlade Europeiska unionen som internationell aktör samt de framtida utsikterna för den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Dessutom redogjorde föredraget för den ekonomiska krisens verkningar på de europeiska försvarsförvaltningarna.

I sitt tal betonade försvarsminister Wallin att i och med att en administration för utrikesrelationer inrättas för EU kommer EU:s påverkningsmöjligheter att bli bättre, även om EU till en början har blicken riktad inåt till följd av att nya strukturer ska upprättas. Försvarsministern påpekade också att efter de inledande problemen kan man förvänta sig att EU kommer att bli en allt effektivare och allt mera övergripande internationell aktör. ”Detta ligger också i Finlands intresse. I egenskap av medlem i EU kan vi i högre grad påverka vår egen betydelse”, konstaterar Wallin i sitt tal.

Enligt minister Wallin är det välkommet med ett förstärkt samarbete mellan Nato och Ryssland. Vårt eget EU-medlemskap samt vårt deltagande i Natos partnerskap för fred ger goda förutsättningar för det europeiska säkerhetssamarbetet, konstaterade försvarsminister Wallin. Dessutom påminde ministern om att ett fungerande samarbete mellan Ryssland, EU och Nato skapar en god grund för säkerhetsutvecklingen i Nordeuropa.

I sitt tal betonade försvarsminister Wallin dessutom att Finland bör dra nytta av de möjligheter som öppnar sig vad gäller att intensifiera samarbetet med utvalda partner såväl i samarbetet på den nordiska försvarssektorn, inom Europeiska unionen som också via Natos partnerskap för fred. De olika samarbetsformerna varken konkurrerar med eller utesluter varandra.

Försvarsminister Stefan Wallin är på officiellt ministerbesök i Moskva den 13-15 februari 2012. Värd för besöket är Rysslands försvarsminister Anatoli Serdjukov.

Försvarsminister Stefan Wallins tal kan läsas i sin helhet på engelska på ministeriets webbplats på adressen www.defmin.fi/puheet.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä