Pressmeddelanden 2012

20.03.12 12:30

Diamantbragden år 2011 går till Finlands ambassad i Tokyo

Säkerhets- och försvarskommittén har beviljat Diamantbragden år 2011 till Finlands ambassad i Tokyo. Utmärkelsen delades ut vid den av Suomen Erillisverkot Oy arrangerade VIRVE-dagen tisdagen den 20 mars 2012. Diamantbragden beviljas årligen som ett erkännande för en föredömlig verksamhet, ett utvecklingsarbete eller en innovation som främjar säkerheten i samhället.

Som grunder för beviljandet av utmärkelsen bedömdes bl.a. vilken betydelse den föreslagna instansen eller verksamheten har för befolkningens, samhällets eller statens säkerhet samt hur mångsidigt den kan utnyttjas över förvaltningsgränserna. Dessutom bedömdes hur kostnadseffektiv verksamheten eller resultaten av den är samt om den kan kopieras och är innovativ.

Jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan i Japan orsakade en allvarlig situation som räckte länge. I samband med den klarade Finlands ambassad i Tokyo av sina uppgifter på ett föredömligt sätt. Ambassaden reagerade snabbt och effektivt på krisen. Skötseln av krisen och informerandet om den organiserades på ett exemplariskt sätt. Dessutom förbättrades spridningen av informationen väsentligt i och med att de sociala medierna utnyttjades på ett innovativt sätt.

Utmärkelsen beviljas årligen av Säkerhets- och försvarskommittén på förslag av ministeriernas beredskapschefsmöte. Kommittén svarar för bevakningen av Finlands säkerhets- och försvarspolitiska ställning samt för beredningen av samordningen av de ärenden som hör till området för den övergripande säkerheten och agerar som strategiskt organ för planeringen och bevakningen av säkerheten i samhället.

En säkerhetsstrategi för samhället kan man bekanta sig med på webbplatsen www.yhteiskunnanturvallisuus.fi/sv. Ytterligare upplysningar om utmärkelsen och om mottagaren av den ger Säkerhets- och försvarskommitténs allmänna sekreterare Vesa Valtonen, tfn (09) 160 88209.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä