Pressmeddelanden 2016

22.12.16 09:00

Ändringar vid årsskiftet inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Från början av år 2017 görs ansökningarna om exporttillstånd för försvarsmateriel elektroniskt

Försvarsministeriet övergår den 1 januari 2017 till en elektronisk servicetjänst vad gäller ansökan och förhandsutlåtanden om exporttillstånd för försvarsmateriel. Det nya systemet gör att det går snabbare att bevilja tillstånd och sända dem till kunden.

Tillstånden ansöks med elektroniska ansökningar via en servicetjänst. Servicetjänsten är webbaserad och dataförbindelsen till tjänsten har skyddats med SSL-teknik. Det kostar ingenting att använda den elektroniska servicetjänsten och det kräver inte heller något särskilt tillstånd eller någon särskild programvara.

Mer information om elektroniska ansökningar på

http://bit.ly/2hJYqmk


------


Värnpliktsförordningen har ändrats


Statsrådet har i dag godkänt en ändring av statsrådets förordning om värnplikt. Genom den ändrade förordningen föreskrivs att uppgifterna vid de beredskapsenheter som ska inrättas vid Försvarsmakten ska vara sådana specialuppgifter inom manskapet som ställer de högsta kraven. Därför kan alla beväringar som tjänstgör i beredskapsenheterna förordnas att tjänstgöra i 347 dagar. Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 januari 2017.

Ändringen av förordningen sammanhänger med de beredskapsenheter som ska inrättas vid Försvarsmakten. Avsikten är att utbildningen vid dem ska inledas vid ingången av år 2017. Genom trupproduktionen i beredskapsenheterna får Försvarsmakten bättre beredskap och reaktionsförmåga.

Mer information om värnpliktsförordning på

http://www.defmin.fi/sv/aktuellt/pressmeddelanden?587_m=8132
Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä