Pressmeddelanden 2017

20.12.17 10:20

Ändringar inom försvarsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

Vid ingången av 2018 ändras bestämmelserna om avgångsåldern för tjänster inom försvarsmakten så att de motsvarar senareläggningen av pensioneringen enligt pensionslagen för den offentliga sektorn. Pensioneringen senareläggs från och med 2018 med tre månader per år på lika villkor för alla personalgrupper.  Reformen har en övergångsperiod som sträcker sig till år 2025. Ändringen gäller cirka 7 800 personer som innehar militära tjänster och cirka 550 som innehar civila tjänster.

Ytterligare information om ändringar i bestämmelserna om avgångsåldern


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä