Pressmeddelanden 2017

14.12.17 13:58

Finland förbereder sig för att fortsätta i UNIFIL-insatsen

Finland har för avsikt att fortsättningsvis delta i FN:s fredsbevarande insats UNIFIL på så sätt att deltagandet omfattar cirka 200 fredsbevarare i insatsens franska reservbataljon till utgången av år 2020. Beslutet om deltagande fattas i enlighet med lagen om militär krishantering. Riksdagens utrikesutskott har fått en redogörelse i saken.

Finland har deltagit i UNIFIL-insatsen i Libanon sedan våren 2012. Det är fråga om den största enskilda finska medverkan i krishantering för närvarande. I enlighet med gällande beslut uppgår det finska deltagandet till cirka 170 soldater i insatsens finsk-irländska bataljon samt cirka 160 soldater i den franska reservbataljonen.

Avsikten är att deltagandet i den franska reservbataljonen ska utökas till cirka 200 soldater från och med den 1 september 2018 till utgången av år 2020. Detta planeras omfatta ett jägarkompani, stabspersonal och de stöd- och underhållsdelar som behövs.

Det att deltagandet koncentreras till den franska reservbataljonen innebär att samarbetet med Irland i dess nuvarande form upphör. Finlands deltagande i den finsk-irländska bataljonen upphör den 31 december 2018 i överensstämmelse med gällande beslut om deltagande.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av enhetschef Otto Saxén, tfn 0295 140 314 samt äldre avdelningsstabsofficer Matti Kemppilä, tfn 0295 140 317.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Utredning
«

Hjälp oss att utveckla vår webbplats

Det tar bara några minuter att svara på enkäten.

SvaraSenareNej tack