Pressmeddelanden 2017

19.12.17 13:32

Försvarsmakten löser in optionerna till Försvarsmaktens forskningsprogram 2017 för år 2018

Försvarsmaktens logistikverk löser in de optioner som hänför sig till Försvarsmaktens forskningsprogram 2017. Försvarsförvaltningens kommersiella ledningsgrupp har den 13 december 2017 förordnat en inlösning av optionerna.

De optioner som ska inlösas består av fortsatt forskning som ska göras utgående från lämplighetsundersökningar som gjorts år 2017. I upphandlingshelheten ingår tre projekthelheter, som är indelade i mindre projekt. År 2018 realiseras de fortsatta undersökningar som försvarsmakten har ansett vara mest genomförbara. Det totala värdet utan mervärdesskatt för de optioner som ska inlösas år 2018 är sex miljoner euro.

Med hjälp av Försvarsmaktens forskningsprogram PVTO2017 utvecklas Försvarsmaktens, det inhemska vetenskapssamfundets och industrins samförstånd, kunnande och beredskap. Målet är att skapa nya koncept och visa att de fungerar. PVTO2017 är övergripande, eftersom det beaktar såväl driftsprinciper och teknik som också människan. Forskningsprogrammet stöder realiserandet av försvarsmaktens forskningsagenda.

Den sysselsättande verkan av inlösningen av forskningsprogrammets optioner bedöms bli 24 årsverken år 2018.

De företag och vetenskapssamfund som gjort lämplighetsforskningen fortgår med att genomföra projekten.

Ytterligare upplysningar om upphandlingen ges vid försvarsministeriet av Tommi Nordberg, specialsakkunnig, tfn 0295 140 419; vid Försvarsmaktens logistikverk av Ville Turunen, inspektör, 0299 570 436.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä