Pressmeddelanden 2017

21.12.17 12:15

Försvarsmakten säljer metallskrot och el- och elektronikavfall till Kuusakoski Oy

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 20 december 2017 på förslag av staben för Försvarsmaktens logistikverk beslutat att sälja till Kuusakoski Oy det metallskrot och det el- och elektronikavfall (EE-avfall) som anhopas hos Försvarsmakten.

Med metallskrot avses metall som samlas hos Försvarsmakten och som säljs vidare som skrot. EE-avfall är kasserad IT-utrustning, kontorsmaskiner och annat eltekniskt elektronikskrot som säljs som skrot. Avtalet om försäljningen av skrot är upprättat på viss tid för treårsperioden 1.1.2018?31.12.2020. I avtalet ingår rätt till tilläggsupphandling (option) för tiden 1.1?31.12.2021.

Det totala värdet av försäljningsavtalet utan moms är cirka 6,2 miljoner euro. Avtalets totala värde beror på den mängd metallskrot som säljs och på det börspris på metall som används som grund för prissättningen.

Mera information ges vid försvarsministeriet av Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 140 412 och vid staben för Försvarsmaktens logistikverk av Juhani Kauppinen, informationschef, tfn 0299 800 (växel)


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Utredning
«

Hjälp oss att utveckla vår webbplats

Det tar bara några minuter att svara på enkäten.

SvaraSenareNej tack