LEDIGA ARBETSPLATSER


På denna sida publiceras alla försvarsministeriets lediga arbetsplatser.  Närmare information om statsförvaltningens arbetsplatser hittas via länkarna nedan.

Finansministeriet: Staten som arbetsgivare

Statsförvaltningens rekryteringsportal
SPECIALSAKKUNNIG, TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE FÖR VISS TIDVid försvarsministeriet kan ett tjänsteförhållande för viss tid som specialsakkunnig sökas för tiden 29.10.2018–31.12.2019. Tjänsten är gemensam för ministeriet och placerad vid materielenheten vid försvarsministeriets resurspolitiska avdelning. Tjänsteförhållandet inleds med en prövotid på tre månader. Visstidsanställningen motiveras av ett vikariat.


Resurspolitiska avdelningen svarar för utvecklandet av det militära försvarets resurser inom sektorerna försvarsmaterielpolitik, förvaltningsområdets personalpolitik, fastighets- och miljöpolitik samt dataadministration. Avdelningen svarar också för ärenden som anknyter till styrningen av de bolag som producerar tjänster till försvarsförvaltningen och andra samarbetsparter och för exportkontroll av försvarsmateriel.


Materielenheten leder förvaltningsområdets materialpolitik och styr försvarsförvaltningens projekt som gäller försvarsmateriel samt det internationella samarbetet inom området. Med sin verksamhet skapar materielenheten förutsättningar för tryggandet av det militära försvarets materielbehov och försörjningsberedskap. Materielenheten svarar också för exportkontroll av försvarsmateriel.


Den specialsakkunnige deltar i beredningen av initiativ som gäller EU:s försvarsmateriel och försvarsindustri samt i den nationella styrningen, samordningen och genomförandet av dessa initiativ.  Den specialsakkunniga deltar i beredningen av materielpolitiska riktlinjer samt utarbetar materielpolitiska utredningar och utlåtanden. Den specialsakkunniga deltar också i annat internationellt samarbete som gäller materielupphandling och i andra uppgifter vid enheten.


Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap finns det inga andra föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsteförhållandet, men för att uppgiften ska kunna skötas med framgång förutsätter vi i praktiken lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänsteförhållandets uppgiftsområde. Utöver detta förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.


Erfarenhet av EU:s verksamhet och den nationella beredningen av EU-ärenden, kännedom om försvarsförvaltningen, internationell arbetserfarenhet, kunskaper i andra språk än de som nämns i föregående mening, förmåga att självständigt och på eget initiativ bereda ärenden, samarbetsförmåga och god kommunikationsförmåga anses meriterande för den sökande.


Tjänsteförhållandet är placerat i kravnivå 12 i ministeriets lönesystem (den uppgiftsbaserade lönen är 3342,29 €/månad). Dessutom betalas en individuell lönedel som bestäms utifrån den personliga arbetsinsatsen och som utgör högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen. 


Av den som ska utnämnas till tjänsteförhållandet kan med den sökandes samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).


Ansökan, som ska riktas till försvarsministeriet, ska lämnas in senast 27.8.2018 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (arbetsnyckel 27-848-2018). Ansökan med meritförteckning kan också lämnas in till försvarsministeriets registratorskontor på adressen PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till Statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors.


Ytterligare information om uppgiften ger Sanna Laaksonen, specialsakkunnig, tfn 0295 140417 och Tommi Nordberg, specialsakkunnig, tfn 0295 140419 (e-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@defmin.fi)


 


Helsingfors 10.8.2018


FörsvarsministerietPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä