LEDIGA ARBETSPLATSER


På denna sida publiceras alla försvarsministeriets lediga arbetsplatser.  Närmare information om statsförvaltningens arbetsplatser hittas via länkarna nedan.

Finansministeriet: Staten som arbetsgivare

Statsförvaltningens rekryteringsportal
TJÄNST SOM KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR

                                                                                            

Vid försvarsministeriet blir en tjänst som kommunikationsdirektör ledig den 1 september 2018. Tjänsten är gemensam för ämbetsverket. Tjänsten tillsätts för en viss tid på fem år.

 

Kommunikationsdirektören leder verksamheten vid ministeriets kommunikationsenhet, till vars ansvarsområde hör att fastställa principerna för förvaltningsområdets kommunikation, att sköta ministeriets externa och interna kommunikation samt att ordna kommunikationstjänsterna för ministeriets högsta ledning.

 

Kommunikationsdirektören leder enhetens verksamhet och svarar för att de mål som ställts för enheten nås, svarar för förvaltningsområdets kommunikationsstrategi, följer utvecklingen inom enhetens verksamhetsområde och sörjer för planeringen av dess verksamhet samt bistår ministern och kanslichefen i kommunikationen.

 

Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap krävs för tjänsten högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde, i praktiken visad ledarförmåga, utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

 

För att tjänsten ska kunna skötas med framgång förutsätts god och mångsidig förtrogenhet med kommunikation samt kännedom om det finska samhället, politiken och försvarsförvaltningen. Som meriter räknas erfarenhet av internationella uppdrag, massmediekommunikation, god interaktionsförmåga och förmåga att uppträda. Vidare behövs goda kunskaper i engelska. Andra språkkunskaper räknas som merit för den sökande.

 

Tjänsten har kravnivå 15 i ministeriets lönesystem (den uppgiftsrelaterade lönedelen är 4 825,75 euro/mån). Dessutom betalas en lönedel enligt den individuella arbetsprestationen och den kan uppgå till högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.

 

Av den som ska utnämnas till tjänsten kan med sökandens samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).

 

Ytterligare upplysningar om uppgiften ger förvaltningsdirektör Hannu Antikainen, tfn 0295 140 500, och kanslichef Jukka Juusti, tfn (09) 160 88101 (23.-27.4.), e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@defmin.fi.

 

Sänd din ansökan senast den 30 april 2018 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (arbetsnyckel 27-460-2018). Ansökningarna med meritförteckningar kan också lämnas in till försvarsministeriets registratorskontor, adress PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till Statsrådets distributionscentral, adress Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

Försvarsministeriet är en rökfri arbetsplats.

 

 

Helsingfors den 10 april 2018

Försvarsministeriet

www.defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä