MATINE MÄÄRÄRAHAHAKU 2017

Maanpuolutuksen tieteellisen neuvottelukunnan määrärahat 2017 on päättynyt 17.6.2016 klo 16. Määrärahahaku 2017 keräsi hakemuksia 5,4 Meur edestä yhteensä 77 kpl. Hakemukset lähetetään lausunnoille ja käsitellään hakuohjeessa annetun aikataulun mukaisesti. Määrärahaesitys julkaistaan nettisivuilla joulukuussa viikolla 49.


TUTKIMUSHANKKEET 2016

MATINE on julkaissut vuoden 2016 rahoitettavat tutkimushankkeet. Rahoituksen saaneet hankkeet ja varahankkeet ovat nähtävissä MATINEn sivulla Tutkimushankkeet 2016.


MATINEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Uuden neuvottelukunnan ensimmäinen järjestäytymiskokous pidetään Kaartin korttelissa, Helsingissä 14.1.2016 klo 14-16.

Kokouksen virallinen kutsu ja asialista lähetetään heti vuoden vaihteen jälkeen. Ensimmäisen kokouksen tavoitteena on tavata uutta neuvottelukuntaa mahdollisimman laajasti, tervetuloa mukaan!


MATINEN TUTKIMUSSEMINAARI 18.11.2015

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimusseminaari järjestettiin Kaartin korttelissa 18.11.2015.

Alla seminaarin esitysmateriaali.

Yhteinen osuus

Tulevaisuuden teknologioiden vaikutukset turvallisuuden haasteisiin Risto Linturi, Sovelto

Tutkimus ja sen rahoittajat - askelmerkkejä tulevaan Ilona Lundström, Tekes

Näkökulmia hybridisodankäyntiin Juha-Antero Puistola, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Sessio 1A - Tilannetietoisuus

SemPro: Use of Semantic Mining and Profiling in Building a Situational picture from Social Media and Big Data Marcus Stocker, Itä-Suomen Yliopisto

Pitkän kantaman aktiivinen hyperspektraalinen laserkeilaus Sanna Kaasalainen, Paikkatietokeskus (FGI)

Infrastruktuurista riippumaton taistelijan tilannetietoisuus INTACT Laura Ruotsalainen, Paikkatietokeskus

Sessio 2A - Uudet teknologiat

Plasmoniset infrapunailmaisimet Kirsi Tappura, VTT

Ballististen Materiaalien mallinnusavusteinen kehittäminen - BalMa Tomi Lindroos, VTT

ABSOLITE - Kevennetyt häiveratkaisut RF-tajuusalueella Pertti Lintunen, VTT

Sessio 3A - CBRNE-suojelu

CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla Harri Toivonen, HT Nuclear Oy

Biohajoava kemiallisten ja biologisten taisteluaineiden tuhoamismenetelmä Ullastiina Hakala, VERIFIN/Helsingin Yliopisto

Ionisoivan säteilyn havainnointi ja näytteenotto UAS-järjestelmällä Roy Pöllänen, Säteilyturvakeskus

Sessio 1B - Kohteen havaitseminen

Suurteholaskenta-algoritmien hyödyntäminen suurten kohteiden tutkavasteen laskennassa Pasi Ylä-Oijala, Aalto-yliopisto

Scattering from a sphere of nonlinear material Luis Costa, Aalto-yliopisto

Avaruuskappaleiden seuranta passiivisin ja aktiivisin optisin menetelmin Markku Poutanen, Paikkatietokeskus (FGI)

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR Risto Vehmas, Tampereen teknillinen yliopisto

Sessio 2B - Signaalinkäsittely

Foreign accent recognition project Ville Hautamäki, Itä-Suomen yliopisto

Kanavamittaus moderneja laajakaistaisia HF-järjestelmiä varten Harri Saarnisaari, CWC (Oulun yliopisto)

Matalan intensiteetin hajaspektrisignaalien havaitseminen ja tunnistaminen elektronisessa sodankäynnissä Janne Lahtinen, Harp Technologies

Tarkka aikasynkronointi ja aikalinkit maanpuolustuksessa Anders Wallin, MIKES-VTT

Sessio 3B - Toimintakyky ja -edellytykset

Nuoret Pohjoisessa - Nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy ja viranomaisyhteistyön kehittäminen Tuula Hurtig. Oulun yliopisto

Sotilaan toimintakyvyn tutkimus Libanonin rauhanturvaoperaatiossa - KRITOKY (UNIFIL) 2014 Kai Pihlainen, Jyväskylän yliopisto

Isältä pojalle ja takaisin –ylisukupolvinen maanpuolustustahto Tiia Laukkanen & Anni Ojajärvi, Nuorisotutkimusverkosto

Autonomiset järjestelmät ja viranomaisyhteistyö, Juha Springare, Puolustusministeriö/Maanpuolustuskorkeakoulu


TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKU 2016

Tutkimusmäärärahahaku 2016 on päättynyt 12.6.2015. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 5,8 MEur edestä (78 kpl). Hakemukset etenevät lausuntokierrokselle ja päätös rahoitettavaksi esitettävistä hankkeista tehdään neuvottelukunnan viimeisessä kokouksessa 3.12.2015. Tieto rahoitusesitykseen päätyvistä hankkeista tulee nettisivuillemme joulukuun viikolla 50.


Tutkimusmäärärahahaku vuodelle 2015 - päätös

Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 2.12.2014 rahoituksen 19 tutkimushankkeelle vuodelle 2015. MATINE käyttää vuonna 2015 yhteensä 1 150 000 euroa tutkimushankkeisiin. Rahoitettavien hankkeiden lisäksi neuvottelukunta nimesi kolme varahanketta.

 

Tiedot rahoituksen saaneista tutkimushankkeista sekä varahankkeista Tutkimus-osiossa.
MATINE strategia 2018

Vuoden 2012 lopulla julkaistu uusi MATINE strategia kuvaa tulevaisuuden vision ja tavoitetilan, jossa MATINE on suomalaisen maanpuolustuksen vahva ilmentymä, sotilaallisen maanpuolustuksen sekä kokonaisturvallisuuden tutkimuksen arvostettu verkostotoimija, joka tunnetaan monitieteisen asiantuntijuuden ja tutkimuksen vaikuttavuuden kautta.

MATINE strategia 2018


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä