Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS

TOIMINTASUUNNITELMA 2017       

YLEISTÄ

 
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, MTS, toimii parlamentaarisena foorumina, joka organisoi ja edistää vuoropuhelua turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta kansalaisjärjestöjen, päättäjien, viranomaisten, median ja asiantuntijoiden kesken. MTS seuraa yhteiskunnan yleistä varautumista kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä kartoittaa niihin liittyviä tarpeita painottaen erityisesti viestintää. MTS kehittää kansalaisjärjestöjen ja median asiantuntemusta ja osaamista turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä varautumisesta. MTS tutkii turvallisuuspolitiikkaa, maanpuolustusta ja väestön kriisitietoisuutta koskevaa kansalaisilmapiiriä sekä tukee viranomaisten varautumista kriisitilanteiden ja poikkeusolojen tutkimustoimintaan. MTS jatkaa pohjoismaista yhteistyötä erityisesti Ruotsin ja Norjan kanssa.

MTS näkee tärkeäksi oman roolinsa ja toimintansa turvallisuuspoliittisena keskustelufoorumina, joka kokoaa yhteen toimijoita laajasta piiristä. Seminaari- ja koulutustoimintansa pohjaksi MTS seuraa aktiivisesti ajankohtaista turvallisuuspolitiikkaan ja kriisiviestintään liittyvää keskustelua. 

Suunnittelukunnassa toimivat työ-, media-, tutkimus-, koulutus- sekä järjestöjaosto.

TUTKIMUSTOIMINTA

Asetuksen mukaan MTS:n tehtävänä on teettää ja julkaista tutkimuksia turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta koskevasta mielipideilmastosta ja kansalaisten henkisestä kriisinkestokyvystä. MTS teettää mielipidetutkimuksen vuonna 2017.

MTS seuraa Ruotsissa ja Norjassa sekä Suomessa tehtäviä mielipidetutkimuksia, jotka liittyvät turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan sekä maanpuolustukseen. Tavoitteena on myös saada yhä tiiviimpää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa.

SEMINAARIT

Alueellinen journalistiseminaari sekä sen ohella järjestettävä avoin yleisötilaisuus järjestetään 8.5. Rovaniemellä. Vuoden lopulla journalistiseminaari pidetään Helsingissä.  Journalistiseminaareja valmistelee MTS:n koulutusjaosto.

MTS järjestää mm. median edustajille suunnattuja aamiaisseminaareja, joiden tarkoitus on tarjota taustatietoa joistain ajankohtaisista aiheista. Vuoden 2017 aikana näitä seminaareja järjestetään 1-3 kappaletta ajankohtaisista teemoista mediajaoston valmistelun pohjalta. Kevään aikana järjestetään kaksi aamiaisseminaaria, ensimmäinen liittyen eduskunnalle annettavaan puolustusselontekoon ja toinen informaatiovaikuttamiseen. 

Tutkimusseminaari järjestetään 28.3. tutkimusjaoston valmistelun pohjalta.

Syksyllä järjestetään nuorisofoorumi, jota valmistellaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen kanssa. Nuorisofoorumin osalta valmisteluvastuu on järjestöjaostolla.

MTS:n perinteinen kutsuvierasseminaari (vuosiseminaari) järjestetään vuoden 2017 syyskaudella.

KOULUTUSTOIMINTA

MTS:n yhteistyö valtakunnallisten maanpuolustuskurssien kanssa jatkuu. MTS ehdottaa osaltaan kurssille kutsuttavia toimittajia ja tutkijoita. Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnassa, MONK:ssa MTS:n puheenjohtaja on varsinainen jäsen ja pääsihteeri varajäsen.

MTS jatkaa yhteistyötä Pääesikunnan viestintäosaston kanssa viestintäalan peruskurssien järjestämisessä. Kurssi järjestetään kerran vuodessa. Seuraava kurssi järjestetään syys- ja lokakuun vaihteen paikkeilla. Koulutuksesta vastaa Pääesikunta ja MTS esittää kurssille varusmiespalvelusta suorittamattomia henkilöitä. Pääesikunta rekrytoi kurssin reserviläiset.

Kevätkaudella 2017 on tarkoitus tehdä MTS:n tutustumismatka Puolustusvoimien harjoitustoimintaan.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

MTS jatkaa tiivistä pohjoismaista yhteistyötä Ruotsin ja Norjan Folk och Försvar- järjestöjen kanssa.

Vuoden 2017 pohjoismainen konferenssi pidetään 12. - 14.6.2017 Helsingissä, ja sen teemana on Itämeren alueen turvallisuus. Seminaarin järjestämisvastuu on MTS:lla.

MTS:n sihteeristö osallistuu syksyllä vuoden 2018 pohjoismaista konferenssia valmistelevaan kokoukseen Norjassa.

TALOUS

MTS:n vuoden 2017 määräraha on vuoden 2016 tavoin yhteensä 100 000 euroa. MTS:n työjaosto päättää tarkemmin määrärahan käytöstä eri toimintoihin.

MTS:N TOIMISTO

MTS:n toimisto sijaitsee puolustusministeriön toisessa kerroksessa katuosoitteessa Eteläinen Makasiinikatu 8. Toimisto on viestintäyksikön yhteydessä 1.1.2017 alkaen.

Suunnittelukunnan pääsihteeri on YTM Heli Santala. Yleissihteeri on VTM Markus Kinkku.

Suunnittelukunnan maksuliikenteestä vastaa viestintäsihteeri Jaana Riihimaa.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Kysely
«

Auta meitä kehittämään sivustoamme

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin.

VastaaMyöhemminEi kiitos