VIESTINTÄYKSIKKÖ

Tiedotustoimintaa johtaa viestintäjohtaja Max Arhippainen puh. 0295 140 120. Yksikössä työskentelee lisäksi kolme erityisasiantuntijaa, yksi tiedottaja, julkaisusihteeri ja viestintäsihteeri. Lisäksi yksikössä toimii määräaikaisia korkeakouluharjoittelijoita.

Viestintäyksikkö huolehtii puolustusministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä. Se raportoi toiminnastaan kansliapäällikölle. Yksikkö osallistuu osaltaan myös puolustusministeriön strategiseen suunnitteluun sekä koko hallinnonalan viestintätoimen seurantaan.

VIESTINTÄYKSIKÖN YHTEYSTIEDOT


Viestintäjohtaja Max Arhippainen
Puh. (+358 9) 160 88200, GSM +358 295 140120

Erityisasiantuntija Kirsti Haimila (kriisiviestintä, poikkihallinnollinen tiedotusyhteistyö)
Puh. +358 295 140122

Erityisasiantuntija Kristian Vakkuri (Nordefco-, EU- ja kansainväliset asiat)
Puh. +358 295 140123

Erityisasiantuntija Aleksi Kuutio(Verkkopäätoi-mittaja, sosiaalisen median kanavat)
Puh. +358 295 140 128


Suunnittelija Eijaliisa Kettunen (sähköiset viestintäratkaisut, intranetin päätoimittaja, sisäinen viestintä)
Puh. +358 295 140124

Viestintäsihteeri Jaana Riihimaa (henkilöstölehden päätoimittaja, avustavat viestintätehtävät)
Puh. +358 295 140121

Julkaisusihteeri Tiina Takala (ministeriön julkaisut)
Puh. +358 295 140126Faksi: (+358 9) 653 254
Kysymykset ja palaute: tiedotus@defmin.fi tai etunimi.sukunimi@defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä