Arkisto- ja kirjaamopalvelutIMG 1319

Puolustusministeriö pitää asiakirjarekisteriä (diaari) käsittelemistään ja ratkaisemistaan asioista. Kirjattavat saapuneet, valmisteltavat tai lähteneet asiakirjat rekisteröidään kirjaamossa ministeriön diaariin. Kirjaamiskäytännön avulla ministeriö voi todeta asiakirjan saapumis- tai lähettämisajankohdan, käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat ja toimenpiteet sekä asian käsittelyvaiheen. Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi ao. asioita hoitavalle virkamiehelle.

Ministeriön arkistoon kuuluvat asiakirjat, jotka ovat saapuneet ministeriöön sen tehtävien johdosta tai syntyneet sen oman toiminnan tuloksena. Arkistosta löytyvät asiakirjat pääsääntöisesti v. 1992 eteenpäin. Vanhempaa aineistoa voi tiedustella Kansallisarkiston Sörnäisten toimipisteestä.

Kansalaisilla on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Asiakirjan saamista koskeva pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että ministeriössä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja pyyntö koskee.

Ministeriössä säilytettäviin julkisiin asiakirjoihin voi tutustua ministeriön tiloissa erikseen sovittuna aikana. Asiakirjoja ei lainata.

Perittävistä maksuista on säädetty puolustusministeriön asetuksessa puolustusministeriön maksullisista suoritteista. Valokopiot ovat maksullisia. Lisäksi laskutetaan pyydettyjen tietojen esiin hakemiseen käytetty aika.

Lisätietoja arkistopalveluista sähköpostitse puolustusministerio@defmin.fi

Kirjaamon sähköpostiosoite on kirjaamo@defmin.fi ja puhelin (09) 160 88287.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä