Pohjoismainen puolustusyhteistyö syventyi Suomen puheenjohtajakaudella vuonna 2017

Nordefco_2017Pohjoismaisen puolustusyhteistyön (NORDEFCO) vuosiraportti on julkaistu. Suomen puheenjohtajakaudella toiminnassa keskityttiin jatkuvuuteen ja olemassaolevien hankkeiden edistämiseen sekä puolustuspoliittiseen dialogiin ja sen laajentamiseen koskemaan myös pohjoisia alueita.

Suomen puheenjohtajakauden keskeisiä saavutuksia olivat ilmatilannekuvayhteistyötä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan (NORECAS) allekirjoittaminen sekä yhteisen taisteluasuhankinnan eteneminen. Puheenjohtajakauden aikana päätettiin myös aloittaa Nordefcon vision uudistustyö.

Nordefco-yhteistyö käynnistyi vuonna 2009. Yhteistyörakenteeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti. Puheenjohtajuus on kiertävä. Vuonna 2018 puheenjohtajana toimii Norja.

Vuosiraportti (vain englanniksi)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä