Sopimuksettoman eron vaikutukset puolustusministeriön toimialalla

Iso-Britannia on ilmoittanut eroavansa EU:sta kesäkuussa 2016 järjestetyn kansanäänestyksen seurauksena. Britannian ero astuu voimaan, kun eroneuvotteluille EU:n perustamissopimuksessa määritelty kahden vuoden määräaika umpeutuu 29.3.2019. Jos erosopimus tulee voimaan suunnitellusti 30.3.2019, jatketaan lähes kaikkien EU-säännösten soveltamista ainakin vuoden 2020 loppuun asti erosopimukseen sisältyvien siirtymäaikasäännösten nojalla.

On myös mahdollista, että erosopimusta ei saada voimaan 30.3.2019, jolloin Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta. Alla on tietoa siitä, mitkä ovat sopimuksettoman eron vaikutukset puolustusministeriön toimialalla. Muihin kuin puolustusministeriöön liittyvissä Brexit-kysymyksissä lisätietoja saa Valtioneuvoston kanslian Tietoa Brexitistä -sivuilla

Vientivalvonta

Mikäli Ison-Britannian sopimukseton ero Euroopan unionista toteutuu, tulee Isosta-Britanniasta eron tullessa voimaan EU:n ulkopuolinen kolmasmaa, ilman siirtymäaikoja ja erityisjärjestelyitä. Iso-Britannia eroaa tällöin sisämarkkinoista ja tulliunionista ja EU-oikeuden soveltaminen lakkaa.

Puolustustarvikkeiden viejille tämä tarkoittaa muutoksia lupamenettelyissä. Yhteisön sisällä tapahtuvien puolustukseen liittyvien tuotteiden siirroista annetun direktiivin (2009/43/EY) menettelyt ja ETA-alueella käytössä olevat siirtoluvat eivät tällöin ole enää voimassa Isoon-Britanniaan suuntautuvissa vienneissä.

Tässä tilanteessa tullaan puolustustarvikkeiden viennissä Isoon-Britanniaan soveltamaan kolmansia maita koskevia sääntöjä ja puolustustarvikkeita saa viedä vain vientiin myönnetyllä luvalla. Vienti kolmansiin maihin edellyttää lähtökohtaisesti ulko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa.

Valtioneuvoston asetuksessa (311/2013) puolustustarvikkeiden vientiä koskevan lupaharkinnan yleisistä edellytyksistä määritellään valtiot, joihin vientiluvan myöntämisessä ei sovelleta ulko- ja turvallisuuspoliittista harkintaa. Sopimuksettoman eron jälkeen vienti Isoon-Britanniaan edellyttää ulko- ja turvallisuuspoliittisen harkinnan tekemistä. Käytännössä tämä tarkoittaa em. harkinnan tekemistä ulkoministeriön toimesta ja lupahakemusten käsittelemistä puolustustarvikkeiden maastavientiasioiden työryhmässä.

Puolustusministeriö ohjeistaa Ison-Britannian EU-eron vaikutuksista tarkemmin, kun lisätietoa on käytettävissä.

Sopimuksettoman EU-eron tilanteessa yritysten tulee vientitoiminnassaan ottaa huomioon myös muutokset muun muassa sääntelyssä sekä tullimuodollisuuksissa. Tullauksen osalta EU tullee soveltamaan rajalla kolmansiin maihin sovellettavia tullisäännöksiä ja -tariffeja, mukaan lukien tullimääräyksiin liittyvät tarkastukset ja valvonta.

Yritysten kannattaa tutustua menettelyihin ja sääntöihin, jotka koskevat kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa.


Lisätietoja:

Tuomas Koskenniemi (puolustusministeriön toimialan brexit-asioiden koordinaatio), sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@defmin.fi

Selina Kangas (erityisasiantuntija, vientivalvonta), sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@defmin.fi

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä