Kirjalliset kysymykset

26.10.2017 13:22

Puolustusministerin vastaus kansanedustaja Arja Juvosen/ps kirjalliseen kysymykseen KK 423/2017 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen puolustusvoimien räjähdevarikkojen kunnostustoimien etenemisestä, varastoinnin keskittämisestä sekä Haapajärven asevarikon varastoalueiden kunnostamisen aikataulutuksesta

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen/ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 423/2017 vp:


Miten hallitus aikoo edetä puolustusvoimien räjähdevarikkojen kunnostamistoimenpiteissä, ja missä vaiheessa varikkojen rakentaminen ja kunnostaminen on Suomessa, mikä on Haapajärven asevarikon varastoalueiden kunnostamisen aikataulutus tällä hetkellä ja mitä räjähdevarikoita Suomessa ollaan lakkauttamassa tai jo lakkautettu, ja mihin varastoinnin keskittäminen kohdentuu?


Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:


Puolustusvoimissa on käynnissä puolustusministeriön vuoden 2016 päätöksen mukaiset toimenpiteet räjähdevarastoinnin rakentamisesta ja kehittämisestä vuoden 2022 loppuun mennessä. Toimenpiteisiin on kohdennettu yhteensä noin 137 miljoonaa euroa, jota käytetään uuden varastokannan rakentamiseen, varastoalueiden turvallisuuden (mm. vallitukset) ja teknisten järjestelmien parantamiseen. Maapeitteisiä räjähdevarastosuojia on rakennettu eri varastoalueille vuodesta 2006 lähtien tähän mennessä yli sata kappaletta. Jäljellä on vielä n. 50 maapeitteisen varastosuojan rakentaminen vuoden 2022 loppuun mennessä.  Samalla on voitu luopua useasta sadasta vanhasta räjähdevarastosuojasta, jotka eivät ole täyttäneet uusimpia räjähdeturvallisuusmääräyksiä. Kaikki Puolustusvoimien räjähdevarastoalueet ovat täyttäneet ja täyttävät lain edellyttämät suojaetäisyysvaatimukset ulkopuolisiin kohteisiin, joihin ei saa aiheutua mahdollisissa onnettomuustilanteissa henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Haapajärvellä on juuri käynnistynyt rakentamishanke, jossa alueelle rakennetaan maapeitteisiä räjähdevarastosuojia ja parannetaan alueen infrastruktuuria vuosien 2018–2021 aikana.

Puolustusvoimien räjähdevarikot lakkautettiin itsenäisinä hallintoyksiköinä vuoden 2007 lopulla Puolustusvoimien rakenneuudistukseen liittyen. Uusimmassa organisaatiouudistuksessa räjähdevarastot liitettiin perustettujen logistiikkarykmenttien alaisuuteen vuonna 2015. Esimerkiksi Haapajärven varasto on 3.Logistiikkarykmentin yksi toimipiste. Haapajärvellä toimii myös Räjähdekeskuksen Haapajärven toimipiste, jossa on räjähteiden tuotantotoimintaa.

Haapajärven kaltaisia varastoja on lähes 20 paikkakunnalla ja näillä on useita varastoalueita. Tällä hetkellä ei ole suunniteltu varastojen lakkauttamisia. Varastoihin kuuluvia sisäisiä varastoalueita on poistettu ja poistetaan käytöstä, koska ne eivät täytä räjähdeturvallisuusmääräyksiä. Tällaisia varastoalueita ovat esimerkiksi Haapajärven varastolla 1960-luvulla rakennetut mineriittipintaiset varastosuojat, joista luovutaan viimeistään silloin, kun alueen uudet maapeitteiset varastosuojat valmistuvat vuoteen 2021 mennessä.

Varsinaista varastoinnin keskittämistä ei valtakunnallisesti tapahdu, koska maapeitteiset räjähdevarastosuojat korvaavat nykyisillä alueilla olevaa vanhaa rakennuskantaa. Viimeisimmät räjähdevarastojen rakentamiset ovat kohdentuneet ja kohdentuvat Hartolaan, Koivujärvelle, Tikkakoskelle, Pirkkalaan, Haapajärvelle sekä Parkanoon.


Helsingissä  26.10.2017

 

Puolustusministeri Jussi Niinistö


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä