Kirjalliset kysymykset

27.04.2018

Puolustusministerin vastaus kansanedustaja Sari Sarkomaan/kok kirjalliseen kysymykseen KK 152/2018 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen diabeetikoiden vapaaehtoisen asepalveluksen äkillisestä keskeyttämisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sari  Sarkomaan /kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 152/2018 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, että diabeetikoiden vapaaehtoinen asepalvelus turvataan jatkossa?


Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:


Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen mukaan diabetes on pääsääntöisesti este varusmiespalveluksen suorittamiselle ja kutsunnoissa diabeetikot vapautetaan rauhanajan palveluksesta (palveluskelpoisuusluokaksi määritetään C-luokka). Vuonna 2001 tutkimushankkeena alkaneessa kokeilussa on halukkaiden diabeetikoiden palveluskelpoisuus kuitenkin voitu arvioida uudelleen ja varusmiespalvelus on ollut mahdollinen tietyin terveydellisin edellytyksin ja palvelusturvallisuuden varmistavin erityisjärjestelyin.

Sodan ajan palvelusolosuhteissa diabeetikoille elintärkeää verensokerin seurantaa ja hoitoa (ml. insuliinin saatavuus) ei voida taata. Tämä vaarantaa diabeetikon toimintakykyä ja saattaa altistaa hänet välittömään hengenvaaraan. Lisäksi diabetekseen liittyvien alkuvaiheen terveysriskien ja toisaalta usein pitkän sairastamisen myötä kehittyvien komplikaatioiden vuoksi edellä mainittu varusmiespalveluksen suorittaminen on palvelusturvallisuussyistä tähänkin asti rajattu vain 2-10 vuotta diabetesta sairastaneille.

Tutkimushankkeeseen sitoutettu ja sen jälkeenkin käytettävissä ollut palvelusturvallisuutta osaltaan varmistanut diabetesosaajaresurssi poistuu sekä puolustusvoimien omasta lääkintähuolto-organisaatiosta että ulkoisen erityisasiantuntijatuen osalta kuluvan vuoden aikana.

Palvelusturvallisuuden takaamiseksi Pääesikunta on käskenyt keskeyttämään diabeetikkojen varusmiespalveluskäytännön saapumiserän 1/2018 jälkeen edellä mainittujen järjestelyiden päättymisen takia. Samalla Pääesikunta on käynnistänyt puolustusvoimien lääkintähuollon johdolla selvitystyön diabeetikkojen varusmiespalveluskäytännön kokemuksista, jatkoedellytyksistä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Selvitystyössä hyödynnetään Sotilaslääketieteen keskuksen palvelusterveydenhuollon asiantuntijoiden lisäksi puolustusvoimien diabeetikkotoiminnasta vastanneiden diabetesasiantuntijoiden kokemuksia ja tietämystä. Selvityksessä tarkastellaan asiaa kokonaisvaltaisesti kuullen myös koulutusalan, asevelvollisuusalan ja henkilöstöalan näkemyksiä. Päätökset jatkosta tehdään 30.9.2018 mennessä valmistuvan selvityksen perusteella.

Henkilökohtaisesti toivon, kuten olen todennut edustaja Kulmalalle antamassani vastauksessa (KK 55/2018), että diabeetikot voivat jatkossakin palvella isänmaataan varusmiespalveluksen suorittamalla.Helsingissä 27.4.2018

Puolustusministeri Jussi Niinistö

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä