Kirjalliset kysymykset

22.10.2018 17:36

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 374/2018 ulkomaalaisten maakaupoista ja turvallisuuden kannalta kriittisistä kohteista

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Rouva puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Timo Heinosen/kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 374/2018 vp:

Onko valtion tai kuntien toimesta myyty kohteita, joiden takaisinlunastaminen tulisi nyt toimeenpanna,

onko lainsäädännössä tai lainsäädäntöön tulossa riittävät keinot puuttua myös kuntien suunnittelemiin ja tekemiin kiinteistökauppoihin ja onko valtion taholta riittävän perusteelliset tiedot ja arviot kohteista, joita ei myydä lainkaan pois valtion omistuksesta, ja näin varmistetaan, että niitä ei myöskään välikäsien kautta voida käyttää väärin?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Puolustushallinnon tavoitteena on luoda viranomaiselle keinoja, joilla valtion kansallista turvallisuutta voidaan parantaa. Se pätee myös turvallisuusviranomaisten tehtävien kannalta keskeisten toimipaikkojen ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen läheisyydessä sijaitsevan kiinteän omaisuuden omistuksen ja hallintaoikeuden siirroissa sekä merkittävissä investointihankkeissa. Uusien säädösten myötä valtion mahdollisuudet puuttua kansallista turvallisuutta vaarantaviin toimiin paranisivat. Uusi järjestelmä ennaltaehkäisisi tilanteita, joissa rakentamisen tai kiinteistövaihdannan vuoksi turvallisuusviranomaisten toimintaedellytykset tai kansallinen turvallisuusintressi voisivat heikentyä.

Sotilastiedustelu on seurannut ulkomaista kiinteistöomistusta 2000-luvun alusta alkaen sen jälkeen, kun laki ulkomaalaisten kiinteistökauppojen omistuksesta kumottiin. Puolustusvoimat jatkaa yhdessä muiden turvallisuusviranomaisten kanssa sellaisten kiinteistöomistusten valtakunnallista kartoittamista, joiden voitaisiin arvioida aiheuttavan uhkaa sotilaalliselle maanpuolustukselle.

Kiinteistöjen hyödyntäminen laittomaan toimintaan pyritään salaamaan, minkä vuoksi sen havaitseminen on haasteellista. Mikäli kiinteistöä käytetään lainvastaiseen toimintaan, on siihen mahdollista puuttua rikostorjunnan salaisen tiedonhankinnan toimivaltuuksin. Normaalioloissa kiinteistöjen todellinen käyttötarkoitus voidaan tehokkaasti selvittää vain rikosepäilyn kautta. Rikostorjuntaan liittyvän tekijäkeskeisen lainsäädännön soveltaminen ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Sotilastiedustelulla tulisi olla mahdollisuus hankkia tietoja kohteena olevista organisaatioista, turvallisuutta vaarantavista hankkeista ja ilmiöistä ilman konkreettista rikosepäilyä. Tämä edellyttää sotilastiedustelulain hyväksymistä.


Helsingissä 22.10.2018


Puolustusministeri Jussi Niinistö


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä