Kolmas kansainvälinen puolustushallinnon ympäristökonferenssi

Järjestyksessään kolmas kansainvälinen puolustushallinnon ympäristökonferenssi järjestettiin laivaseminaarina 31.5. - 2.6.2017. Puolustusministeriö järjesti konferenssin yhdessä puolustusvoimien ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen kanssa. Euroopan maiden puolustusministeriöiden DEFNET-asiantuntijaverkosto ja puolustuskiinteistöalan yhteistyöverkosto Nordic-Baltic Defence Estates tukivat tapahtuman järjestämistä.

Konferenssissa käsiteltiin sotilaallisen toiminnan ympäristövaikutuksia erityisesti ampumaharjoitusalueilla sekä ympäristölle vaarallisten aineiden ja meluhaittojen hallintaa asejärjestelmien elinkaaren aikana. Esityksissä painotettiin hankintavaiheen roolia ympäristövaikutusten vähentämisessä. Konferenssi tarjosi mahdollisuuden tiedon ja kokemusten vaihtoon ympäristönsuojelun käytännöistä puolustushallinnon alalla. Tavoitteena oli lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja osaamista.

Konferenssiin osallistui noin 100 henkilöä 12 eri maasta Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Seuraava ympäristökonferenssi järjestetään kahden vuoden kuluttua.

Kolmannen kansainvälisen puolustushallinnon ympäristökonferenssin kotisivut

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä ympäristöneuvos Matias Warsta, puh. 0295 140450.ECDE logo
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä