Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

Kriisinhallintaveteraanikortti

Osana kansallista kriisinhallinnan veteraaniohjelmaa ja suomalaisen rauhanturvaamisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille postitettiin kriisinhallintaveteraanikortti vuoden 2016 loppupuolella.

Kortit postitettiin kaikille alle 60-vuotiaille henkilöille, joiden nimi- ja osoitetiedot ovat Puolustusvoimien ylläpitämässä asevelvollisuusrekisterissä tai jotka ovat ilmoittaneet tietonsa Suomen Rauhanturvaajaliiton verkkosivujen kautta. Korttia ei voitu postittaa

- turvakiellon omaaville henkilöille

- rauhanturva- tai kriisinhallintatehtävissä palvelleille naisille, jotka eivät ole suorittaneet naisten vapaaehtoista asepalvelusta

- henkilöille, joilla ei ole vakituista osoitetta kotimaassa tai ulkomailla

- yli 60-vuotiaille, jotka eivät ole ilmoittaneet tietojaan Suomen Rauhanturvaajaliiton verkkosivujen kautta.

Nämä henkilöt voivat halutessaan ilmoittaa nimi- ja osoitetietonsa osoitteessa www.rauhanturvaajaliitto.fi/liitto/veteraanikortti.

Kriisinhallintaveteraanit ovat myös ilman korttia oikeutettuja sotilastapaturmalain perusteella heille myönnettäviin korvauspalveluihin ja Rauhanturvaajaliiton vertaistukeen. Korttiin liittyvien taloudellisten etujen hankinnasta vastaa pääosin Suomen Rauhanturvaajaliitto. Jo korttia valmisteltaessa lähtökohdaksi otettiin se, että kortin saavien yli 30 000 suomalaisen joukossa on useita sellaisia, jotka oman toimintansa ja yhteistoimintasuhteidensa kautta voivat tarjota etuja kortin haltijoille. Etuja voi tarjota Rauhanturvaajaliiton jäsensihteeri Ville Mäntysaarelle (ville.mantysaari@rauhanturvaajaliitto.fi). Liitto tulee pitämään verkkosivuillaan yllä tietoja korttiin liittyvistä taloudellisista eduista.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä