Puheet

10.10.2019 17:24

Puolustusministeri Kaikkosen puhe vuoden 2020 talousarvioesityksen lähetekeskustelussa

Arvoisa puhemies!
Puolustusvoimien tärkein tehtävä on vastata isänmaan puolustamisesta. Uskottavan puolustuskyvyn edellytyksiä ovat korkea maanpuolustustahto, osaava ja laaja reservi, sekä ajanmukainen, toimiva kalusto. 
Kyse on paitsi tahdosta, myös rahasta. Se ymmärrettiin hallitusohjelmaa tehtäessä. Uskon, että asialle löytyy ymmärrystä myös oppositiossa.

Uusi punamultahallitus vahvistaa Suomen puolustusta päätöksillä, joiden vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen, ja joita on aiemmin jo hyvin pohjustettu. Merivoimien ja ilmavoimien merkittävien hankkeiden vaikutus tulee näkymään tulevien vuosien budjeteissa. Ensi vuoden osalta puolustusministeriön pääluokassa muutokset aiempaan ovat maltillisia.

Arvoisa puhemies,
Tällä vaalikaudella satsaamme varusmiesten koulutukseen, reserviläisten kertausharjoituksiin, maa-, meri- ja ilmavoimien kalustoon, johtamisjärjestelmiin ja kyberpuolustukseen.
Suurimmat panostukset ovat neljän Pohjanmaa-luokan aluksen hankkiminen merivoimille sekä HX-hanke, jonka myötä valitsemme Hornet-hävittäjille seuraajan. Molemmille hankkeille tuntuu olevan varsin laaja tuki yli hallitus-oppositio-rajojen. Siitä eduskunnalle kiitos.

Alushankinnasta teimme päätöksen muutama viikko sitten. 1,3 miljardin euron arvoinen hanke tarkoittaa neljän huippumodernin aluksen rakentamista Raumalla. Uuden Pohjanmaa-luokan aluksilla on ratkaiseva merkitys merialueidemme puolustamisessa 2050-luvulle saakka.

On tärkeää, että laivat rakennetaan kotimaassa. Kyse on puolustuskyvyn ylläpitämisestä ja huoltovarmuudesta, mutta myös suomalaisesta työstä ja yrittäjyydestä. Päätöksemme merkitys Rauman seudulle on suuri. Työ ja turvallisuus voivat kulkea myös tällä tavoin käsi kädessä.

Hävittäjähankinnassa yhtenä reunaehtona on teollinen yhteistyö, jonka osuus on oltava vähintään 30 prosenttia hankkeen arvosta. Tämä merkitsee Suomeen osaamista ja työtä. Selvää kuitenkin on, että ratkaisu tehdään suorituskykyä painottaen. Ensi vuoden aikana viittä hävittäjävaihtoehtoa testataan ja vertaillaan. Lopullinen ja sitova tarjouspyyntö lähetetään ensi vuoden syksyllä ja itse valinta vuonna 2021.

Muutama avainluku. Vuoden 2020 talousarvioesitys sisältää puolustusministeriön pääluokan määrärahoja 3 158 miljoonaa euroa.
Pääluokan osuus valtion budjettitalouden menoista on ensi vuonna noin 5,5 prosenttia, bruttokansantuotteesta noin 1,27 prosenttia.
Etenemme Ilkka Kanervan johtaman parlamentaarisen työryhmän vuonna 2014 viitoittamaa tietä, ja teemme puolustusmateriaalin hankintaan pienen tasokorotuksen. Tämä on jatkoa viime vuodet tehdylle työlle pahimpien materiaalivajeiden paikkaamiseksi. Tavoitteena on, että meillä on joukoillemme nykyaikaiset varusteet sekä riittävät ampumatarvikkeet, varaosat ja johtamisjärjestelmät. Samalla luomme uuden tiedustelulain edellyttämät suorituskyvyt.

Puolustusvoimien henkilökunnan työ ei saa jäädä kalustotarpeiden varjoon. Päivittäiseen tekemiseen tarvitaan riittävät voimavarat. Kyse on myös työntekijöiden jaksamisesta. Siksi onkin hyvä, että pystymme maltillisesti kasvattamaan henkilöstön määrää ensi vuonna.

Suomen puolustus nojaa paitsi reservin laajuuteen, myös sen osaamiseen. Kyse on yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvan mallimme uskottavuudesta.

Ensi vuonna kertausharjoituksissa käyvien reserviläisten määrää nostetaan 1200 reserviläisellä. Tavoitteena on, että kertausharjoitusten määrää tullaan nostamaan hieman myös tulevina vuosina.

Arvoisa puhemies,
Puolustuskyvyn rakentaminen on pitkäjänteistä työtä. Siksi onkin hyvä, että puolustuspolitiikassa olemme tottuneet hakemaan yhteistä näkemystä ja jatkuvuutta. Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen toiminta on Suomen etu.

Maamme puolustuksen lisäksi puolustusvoimien tehtäviin kuuluu tukea muita viranomaisia ja osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan sekä kansainvälisen avun antamiseen. Meidän täällä eduskunnassa on aina hyvä pitää mielessä myös kansainväliset tehtävämme ja niitä toteuttavat miehemme ja naisemme Libanonissa, Afganistanissa ja monissa muissa maissa.

Kaikista tehtävistä pitää selvitä määrärahoilla, joita eduskunta osoittaa. Esitys v. 2020 budjetiksi antaa puolustusvoimille edellytykset suoriutua näistä tehtävistä.

Arvoisa puhemies,
Tältä pohjalta.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä