Tiedotteet 1999

05.12.2001 17:27

23.12.1999 Hallitus ehdottaa varusmiespalveluksen alaikärajaa nostettavaksi 17 vuodesta 18 vuoteen

Hallitus on antanut eduskunnalle asevelvollisuuslain muutosesityksen.

Sen mukaan varusmiespalveluksen alaikärajaa nostettaisiin nykyisestä 17 vuodesta 18 vuoteen siten, että varusmiespalvelus voidaan aloittaa vasta henkilön täytettyä 18 vuotta. Vastaava muutos on tarkoitus tehdä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annettuun lakiin. Varusmiespalveluksen on vapaaehtoisena aloittanut 600 - 700 miestä vuosittain. Heistä noin puolet ei ollut palveluksen alkaessa täyttänyt 18 vuotta. Lapsen oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus määrittelee jokaisen alle 18 vuotiaan henkilön lapseksi. Suomi on kannattanut kansainvälisissä neuvotteluissa aseellisiin tehtäviin osallistuvien ikärajan nostamista kaikissa tapauksissa 18 vuoteen.

Uutena sääntelynä asevelvollisuuslakiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan palveluksessa olevan asevelvollisen on noudatettava sotilaallisen yhdenmukaisuuden ja palvelusturvallisuuden edellyttämiä määräyksiä sotilaan ulkoasusta. Määräyksiä antaisi puolustusvoimain komentaja.

Asevelvollisuuslakiin ehdotetaan myös opetuskieltä koskeva sääntely, joka aiemmin on sisältynyt hallitusmuotoon. Sen mukaan asevelvollisten opetuskieli on suomi tai ruotsi. Jollei asevelvollinen muuta tahdo, hänet on mahdollisuuksien mukaan määrättävä joukko-osastoon, jonka opetuskieli on hänen äidinkielensä, ja hänen tulee saada opetus tällä kielellä.

Lisäksi esitetään lakiin muutoksia mm. asevelvollisten valvonnasta, ja palveluskelpoisuuden tutkimiseksi suoritettavista terveystarkastuksista sekä asevelvollisuusrekisteristä.

Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan 1.3.2000.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä