Tiedotteet 1999

05.12.2001 17:26

26.11.1999 Kontra-amiraali Juhani Kaskeala: Puolustuspolitiikan ja puolustusvoimien kehittämisen vaikutukset henkilöstörakenteeseen

Henkilökohtaiseen valintaan ja vapaaehtoisuuteen perustuva osallistuminen kansainvälisiin tehtäviin tulee nähdä mahdollisuutena kehittää sotilaiden ammattitaitoa, totesi kontra-amiraali Juhani Kaskeala hahmotellessaan puolustuspolitiikan ja puolustusvoimien kehittämisen vaikutuksia henkilöstörakenteeseen Turussa upseeriliiton liittokokouksessa 26.11.1999.Suomalaiset ovat tehneet realistisen arvion asemastaan ja mahdollisuuksistaan Euroopassa. Alueellinen puolustus Suomen puolustusratkaisuna säilyy. Kotimaan puolustus on puolustusvoimien tärkein tehtävä. Puolustusvoimat nauttii kansalaisten keskuudessa vakaata ja poikkeuksellisen syvää luottamusta. Vankka maanpuolustustahto perustuu edelleen viime sotien kokemuksista kumpuavaan perintöön, kattavan yleisen asevelvollisuuden luomaan sitoutumiseen sekä alueellisen puolustuksen jokaiselle kansalaiselle tarjoamaan turvallisuuteen.

Puolustusvoimat selviytyy muutosten maailmassa asettamalla kehittämisen painopisteen laatuun. Siitä seuraa joukkojen vahvuuksien pieneneminen sekä koulutukseen, valmiuteen ja uuteen teknologiaan panostaminen. Toisaalta puolustusvoimat hyötyy kansalaisten osallistumisesta vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

Kansainvälistä sotilaskoulutusta on laajennettu, ja jokainen upseeri saa virkauraan kuuluvilla kursseilla valmiudet osallistua kansainväliseen toimintaan ja rauhanturvaamistehtäviin. Upseerin työn tuloksia on vaikea mitata pelkästään taloudellisilla mittareilla. Ammattitaidon vertailu on mahdollista monikansallisissa rauhanturvaamisoperaatioissa, joissa joukot toimivat vaativissa kriisiolosuhteissa. Suomalaisten sotilaiden koulutuksen ja varustuksen arviointi kestää vertailun jopa ammattisotilaista muodostettujen joukkojen kanssa.

Upseerin uran kilpailukyvyn säilyttäminen on vakava asia työnantajalle. Huoli ammatin kilpailukyvystä on yhteinen sekä työnantajalle että ammattiliitolle. Kaskela toteaa Upseeriliiton tekevän arvokasta edunvalvontatyötä. Henkilöstön aseman ja etujen kehittäminen on tasapainoilua vaatimusten ja mahdollisuuksien välillä. Hän muistuttaa, että menestyksen avaimet voidaan löytää vain rakentavasta yhteistyöstä.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä