Tiedotteet 1999

05.12.2001 17:27

29.11.1999 Tarjouspyyntö yhteispohjoismaisista helikoptereista

Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi lähettävät yhteisen tarjouspyynnön keskiraskaista helikoptereista tänään 29.

marraskuuta 1999. Yhteishankintaan kuuluu yhteensä 50 - 100 helikopteria suuruusluokassa 9 - 15 tonnia. Helikoptereita on tarkoitus käyttää pääasiallisesti joukkojen kuljetuksiin, pelastustehtäviin ja sukellusveneiden torjuntaan.

Tarjouspyyntö, joka on parin sadan sivun mittainen ja sisältää noin 3000 teknistä ja muuta vaatimusta, lähetetään yhteensä viidelle helikopterin valmistajalle. Nämä ovat Euroopasta EH Industries, Eurocopter ja NH Industries sekä USA:sta Boeing ja Sikorsky. Tarjouksiin pyydetään vastaukset huhtikuun alussa vuonna 2000. Sen jälkeen seuraa evaluointi- ja neuvottelukausi siten, että tarjouksen voittaneen helikopterinvalmistajan ja asianomaisen maan väliset sopimukset voidaan allekirjoittaa vuoden 2000 lopussa.

Kaikkien neljän maan päämääränä on hankkia yhteinen pohjoismainen standardihelikopteri, joka tiettyjen modifikaatioiden jälkeen on sopiva kaikkiin yllä mainittuihin tehtäviin. Mikäli päämäärä saavutetaan ja kun sovitaan yhteistyöstä tulevaisuudessa logistiikan ja koulutuksen alalla, saadaan aikaan kustannussäästöjä.

Lisäinformaatio:

Pohjoismaisesta helikopteriyhteistyöstä on vakavasti keskusteltu vuoden 1996 syksystä alkaen, jolloin pohjoismaisen puolustusmateriaaliyhteistyön puitteissa asetettiin esitutkimusryhmä tutkimaan edellytykset yhteiseen helikopterihankintaan.

Syyskuussa 1998 Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin puolustusvoimat sopivat alustavasta mutta siinä vaiheessa ei vielä sitovasta yhteistyöstä alalla. Työskentely aloitettiin kartoittamalla yhteiset vaatimukset ja tutkittiin läheisemmät yhteistyömahdollisuudet yhteisen logistiikan ja koulutuksen alalla. Samaan aikaan aloitettiin keskustelut vastakauppakysymysten käsittelystä. Tulokset esitettiin puolustusministereille joulukuussa 1998. Ministerit päättivät yhteistyön jatkamisesta.

Keväällä yhteinen projektikonttori lähetti informaatiopyynnön yhteensä kahdelletoista helikopterivalmistajille. Näistä noin puolet osoittautui mielenkiintoisiksi yhteistä pohjoismaista vaatimustasoa ajatellen. Nyt lähetetty tarjouspyyntö, on maiden välisten syksyllä 1998 aloitettujen neuvottelujen tulos.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä