Tiedotteet 1999

05.12.2001 17:02

7.5.1999 Puolustushallinnon tutkimustoiminta liian sirpaloitunutta

Puolustushallinnon tutkimustoimintaa selvittäneen työryhmän mielestä puolustushallinnossa tehtävälle tutkimukselle on kuvaavaa sen sirpaloituneisuus.

Tutkimustoiminnan puutteita kartoittaessaan työryhmä on havainnut puutteiden johtuvan lisäksi resursseista, heikosta asiakasläheisyydestä ja organisaatiosta.

Työryhmä jätti loppuraporttinsa puolustusministeri Jan-Erik Enestamille 7.5.1999. Puolustushallinnon tutkimustoiminta on viimeisen neljän vuoden aikana ollut melko suurten muutosten kohteena. Sähköteknillinen Tutkimuslaitos ja Puolustusvoimien Tutkimuskeskus on yhdistetty Puolustusvoimien Teknilliseksi Tutkimuslaitokseksi. Merivoimien Tutkimuslaitos on aloittanut toimintansa itsenäisenä laitoksena kesällä 1998.

Tutkimustoiminnan painopistettä on tekniikan alalla kriisin kuvan muuttumisesta johtuen siirretty fysiikan ja erityisesti kemian tutkimuksesta elektroniikka- ja tietotekniikka-alojen tutkimukseen, joskaan näiden alojen tutkimushenkilöstön tarvetta ei ole kyetty tyydyttämään. Puolustusvoimien omasta järjestelmä- ja tuotekehityksestä on pyritty luopumaan ja ostamaan se teollisuudelta, siviilitutkimuslaitoksilta tai tiedeyhteisöiltä.

Raportissaan työryhmä mm. korostaa, että tutkimustoiminnan tulee olla kytkennässä niihin tarpeisiin, joita käytännön elämästä nousee esiin. Tällä perusteella työryhmä jakaa tutkimustoiminnan kentän kolmeen suureen tutkimusalueeseen, jotka ovat globaali kehitys, kansalliset turvallisuusrakenteet sekä poikkeusolot ja sodankäynti.

Puolustusministeriö asetti 8.7.1998 työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia esitys puolustushallinnon tutkimustoiminnan uudelleen organisoimiseksi. Työryhmän puheenjohtajana toimi kenraalimajuri Asko Sivula.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä