Tiedotteet 2000

05.12.2001 16:52

20.11.2000 Ministeri Jan-Erik Enestam Brysselissä 20.11.2000 Euroopan Unionin voimavarakonferenssissa

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam totesi puhuessaan Euroopan unionin voimavarakonferenssin yhteydessä järjestetyssä yleisten asioiden neuvostossa, että "joukkotavoitteen kehittämistä tulee määrätietoisesti jatkaa, jotta unionin kriisinhallintakyvylle asetetut tavoitteet saavutettaisiin.

On erinomaisen tärkeää, että kysymys unionin operaatioihin tarvittavista, vielä puuttuvista yhteisistä voimavaroista käsitellään perusteellisesti ja mahdollisimman nopeasti."

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam tervehti tyytyväisyydellä Norjan aikomusta osallistua NORDCAPS-järjestelyn kautta Euroopan unionin johtamaan kriisinhallintatoimintaan. Enestam totesi, että "Pohjoismaiden yhteinen tavoite on muodostaa vuoteen 2003 mennessä pohjoismainen prikaatitason joukkokokoonpano, jota voidaan käyttää kriisinhallintaoperaatioissa. Tämä joukkokokoonpano voitaisiin käyttää niin EU kuin Nato-johtoisissa operaatioissa, mutta myös YK tai mahdollisissa ETYJ-johtoisissa operaatioissa." Enestamin mielestä unionin joukkotavoitteen tulisi toimia kannustimena myös YK:n kriisinhallintakyvyn kehittämiselle tarjoamalla järjestön käyttöön eurooppalainen joukkopooli.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä