Tiedotteet 2000

05.12.2001 16:54

30.11.2000 Puolustusvoimain uudeksi komentajaksi Hägglundin jälkeen Juhani Kaskeala

Valtioneuvosto on päättänyt esittää yleisistunnossaan tänään 30.11.2000 Tasavallan presidentille, että vara-amiraali Juhani Kaskeala määrättäisiin puolustusvoimain komentajaksi 1.10.2001.

Tällöin nykyinen komentaja, kenraali Gustav Hägglund siirtyy reserviin saavutettuaan säädetyn eroamisiän, 63 vuotta.

Tasavallan presidentti päättää asiasta perjantaina 1.12.2000.

Lisäksi valtioneuvosto esittää, että Tasavallan presidentti määräisi kenraaliluutnantti Olavi Jäppilän operaatiopäälliköksi Pääesikuntaan Matti Aholan jälkeen 1.1.2001 lukien.

Olavi Jäppilän tilalle Pohjoisen Maanpuolustusalueen komentajaksi valtioneuvosto esittää apulaismaavoimapäällikköä, prikaatikenraali Heikki Tilanderia 1.1.2001 lukien.

Heikki Tilanderin tilalle apulaismaavoimapäälliköksi Pääesikuntaan 1.1.2001 lukien esitetään määrättäväksi jalkaväen tarkastaja, eversti Jaakko Koskela pääesikunnasta.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtoriksi valtioneuvosto esittää Itäisen Maanpuolustusalueen esikuntapäällikköä, prikaatikenraali Aarno Vehviläistä 1.3.2001 lukien. Tällöin nykyinen rehtori, kenraalimajuri Seppo Tanskanen siirtyy reserviin saavuttaessaan säädetyn eroamisiän, 60 vuotta.

Vara-amiraali Juhani Kaskeala on syntynyt vuonna 1946, käynyt Maanpuolustuskorkeakoulun vuonna 1981 ja ylennetty vara-amiraaliksi 1.3.2000. Puolustusneuvoston yleissihteeriksi Kaskeala määrättiin vuonna 1994. Sitä ennen hän on toiminut mm. ohjuslaivueen komentajana Turussa vuosina 1989 - 1991 sekä sotilasasiamiehenä Lontoossa ja Brysselissä. Keväällä 1997 Kaskeala nimitettiin Turun ja Porin sotilasläänin komentajaksi, josta tehtävästä hän siirtyi vuonna 1998 puolustusministeriöön, nykyiseen tehtäväänsä puolustuspoliittisen osaston päälliköksi.

Kenraaliluutnantti Olavi Jäppilä on syntynyt vuonna 1945, suorittanut Maanpuolustuskorkeakoulun 1979 ja ylennetty kenraaliluutnantiksi 4.6.2000. Tällä hetkellä hän toimii Pohjoisen Maanpuolustusalueen komentajana. Tätä ennen hän toiminut mm. Kainuun Prikaatin komentajana ja sitten pääesikunnassa ensin kenttätykistön tarkastajana ja myöhemmin valmiuspäällikkönä. Nykyiseen tehtäväänsä Pohjoisen Maanpuolustusalueen komentajaksi hänet nimitettiin vuonna 1998.

Prikaatikenraali Heikki Tilander on syntynyt vuonna 1944, suorittanut Maanpuolustuskorkeakoulun vuonna 1977 ja ylennetty prikaatikenraaliksi 1.9.1996.

Nykyiseen tehtäväänsä Tilander määrättiin vuonna 1996. Tätä ennen hän on toiminut mm. apulaissotilasasiamiehenä Tukholmassa, maanpuolustuskurssien johtajan apulaisena, pataljoonan komentajana Uudenmaan Prikaatissa, osastopäällikkönä pääesikunnassa ja jatkotutkinto-osaston johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Prikaatikenraali Aarno Vehviläinen on syntynyt vuonna 1944, suorittanut Maanpuolustuskorkeakoulun vuonna 1977 ja ylennetty prikaatikenraaliksi 6.12.1998. Nykyiseen tehtäväänsä Itäisen Maanpuolustusalueen esikuntapäälliköksi hänet määrättiin vuonna 1997. Tätä ennen Vehviläinen on toiminut mm. suomalaisen YK-valvontajoukon komentajana Libanonissa sekä YK-tehtävissä UNIFIL:issa vuosina 1996 - 1997. Hän on palvellut myös Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 1993 opettajana taktiikan laitoksella.

Eversti Jaakko Koskela on syntynyt vuonna 1945, suorittanut Maanpuolustuskorkeakoulun vuonna 1979 ja ylennetty everstiksi 1.2.1995. Nykyiseen tehtäväänsä jalkaväen tarkastajaksi Koskela määrättiin vuonna 1999. Tätä ennen hän on toiminut mm. ainelaitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Karjalan Prikaatin komentajana.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä