Tiedotteet 2001

04.12.2001 18:28

23.5.2001 Holmström merivoimien komentajaksi Esko Illin jälkeen

Tasavallan presidentti on määrännyt kommodori Hans Vilhelm Holmströmin Merivoimien komentajaksi 1.9.2001 lukien nimittäen hänet samalla puolustusvoimien amiraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi 1.6.2001 lukien.

Merivoimien nykyinen komentaja, vara-amiraali Esko Illi siirtyy 1.9.2001 Juhani Kaskealan seuraajaksi Suomen sotilasedustajaksi Brysseliin. Hän ryhtyy hoitamaan Kaskealan seuraajan tehtäviä kuitenkin jo 5.6.2001 alkaen siten, että hän hoitaa niitä 1.9.2001 saakka Merivoimien komentajan tehtävien ohella.

Kommodori Hans Vilhelm Holmström toimii tällä hetkellä Saaristomeren meripuolustusalueen komentajana. Hän on syntynyt vuonna 1949 ja suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1983. Kommodoriksi hänet on ylennetty vuonna 1997.

Tasavallan presidentti on lisäksi määrännyt eversti Jarmo Peltolan tiedustelupäälliköksi pääesikuntaan 1.7.2001 lukien, jolloin nykyinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Yrjö Viitasaari siirtyy reserviin saavuttaessaan säädetyn eroamisiän, 60 vuotta.

Samalla Tasavallan presidentti nimitti Peltolan puolustusvoimien kenraalin virkaan 1.7.2001 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Eversti Jarmo Peltola palvelee tällä hetkellä erityistehtävissä pääesikunnan tiedusteluosastolla. Hän on syntynyt vuonna 1947, suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1983 ja ylennetty everstiksi vuonna 1997.

Tasavallan presidentti on nimittänyt myös Lapin sotilasläänin komentajan, eversti Sippo Juhani Ryynäsen puolustusvoimien kenraalin virkaan 1.6.2001 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Eversti Ryynänen on syntynyt vuonna 1950, suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon vuonna 1983 ja ylennetty everstiksi vuonna 1995. Hän jatkaa entisessä tehtävässään Lapin sotilasläänin komentajana.

Kyseessä on kunkin tässä mainitun kohdalla nimitys virkaan; ei ylennys sotilasarvossa.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä