Tiedotteet 2002

03.06.2002 10:03

31.5.2002 Puolustusministeriö päätti puolustusvoimien organisaatiomuutoksista

Puolustusministeriö on 31.5.2002 päättänyt puolustusvoimien esityksestä niistä organisaatiomuutoksista, jotka aiheutuvat valtioneuvoston vuoden 2001 turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta sekä eduskunnan sen johdosta antamista lausumista. Puolustusministeriön päätösten mukaisesti Iisalmen Asevarikko lakkautetaan 31.12.2002.

Vammalan, Sääksjärven ja Oriveden Asevarikot samoin kuin Jyväskylän maalaiskunnassa toimiva Suojeluvarikko lakkautetaan 31.12.2003. Suomenlahden Meripuolustusalueen kokoonpanoon kuuluva Hangon Rannikkopatteristo lakkautetaan 31.12.2002.

Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentti Turussa lakkautetaan 31.12.2002 ja Parolassa toimivaan Panssariprikaatiin perustetaan ilmatorjuntakoulutusta antava joukkoyksikkö 1.1.2003. Samalla yhdistetään Panssarivaunupataljoona ja Hämeen Jääkäripataljoona uudeksi Panssaripataljoonaksi.

Reserviupseerikoulun yhteydessä Haminassa toimiva Kymen Ilmatorjuntarykmentti lakkautetaan 31.12.2002. Ilmatorjuntakoulutus käynnistetään vastaavasti Karjalan Prikaatissa Vekaranjärvellä 1.1.2003 alkaen. Haminassa vapautuviin tiloihin siirretään 1.1.2003 alkaen Kotkan Rannikkoalueen esikunta ja Kyminlinnassa toimivat joukot.

Riihimäellä Viestirykmentissä toimivista Viestikoulusta ja Sähköteknillisestä Koulusta muo-dostetaan Viesti- ja Sähkötekninen Koulu 1.1.2003 alkaen.

Puolustusministeri Jan-Erik Enestam edellyttää, että puolustusministeriön perustama selonteon toimeenpanoa koordinoiva työryhmä pidetään tietoisena päätöksien yksityiskohtaiseen toimeenpanoon liittyvistä asioista. Organisaatiomuutokset tullaan toteuttamaan siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa henkilökunnalle ja sijaintipaikkakunnille. Puolustusvoimat velvoitetaan raportoimaan puolustusministeriölle organisaatiomuutosten toimeenpanosta. Puolustusministeriö tulee puolestaan pitämään eduskunnan tietoisena muutosten etenemisestä.

Lakkautusten ja siirtojen yhteydessä vapautuvalle henkilöstölle tarjotaan muita puolustusvoimissa avoinna olevia tehtäviä. Puolustusvoimien edellytetään tukevan henkilöstön uudelleen kouluttautumista ja sijoittumista uusiin tehtäviin, tarvittaessa myös puolustusvoimien ulkopuolella. Siirtyvää henkilöstöä tuetaan mm. tarjoamalla työsuhdeasuntoja uudelta paikkakunnalta. Puolustusministeriö on perustanut paikallisia työryhmiä, joissa ovat mukana paikallisten viranomaisten lisäksi puolustushallinnon ja henkilöstön edustajat. Työryhmien tehtävänä on muutoksista aiheutuvien haittavaikutusten minimointi sekä vapautuvien kiinteistöjen hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen.Tarkempia tietoja asiasta antaa puolustusministeriössä kehittämisjohtaja Hannu Vuorinen puh. (09) 160 88173.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä