Tiedotteet 2004

22.12.2004 13:52

Asevelvollisten asemaa selvittävän työryhmän loppuraportti luovutettu ministeri Kääriäiselle

Puolustusministeriö asetti 12.2.2004 poikkihallinnollisen yhteistyöryhmän selvittämään asevelvollisten taloudellisen ja sosiaalisen aseman kehittämistä.

Sen puheenjohtajaksi määrättiin ylijohtaja Eero Lavonen puolustusministeriöstä. Työryhmä luovutti väliraporttinsa 18.5.2004 puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Työryhmä kuuli väliraportin luovutustilaisuudessa myös eri opiskelija- ja nuorisojärjestöjen edustajia. Työryhmä on saamansa toimeksiannon mukaisesti laatinut loppuraporttinsa, joka luovutettiin 22.12.2004 ministeri Kääriäiselle.

Työryhmä ehdottaa loppuraportissaan useita erilaisia toimenpiteitä, joilla asevelvollisten taloudellista asemaa tulisi lähivuosina kehittää. Keskeisimmät ehdotukset kohdentuvat puolustusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja opetusministeriön hallinnonaloille. Työryhmä on laatinut aikataulutetun suunnitelman varusmiesten maksuttomien lomamatkojen lisäämiseksi sekä päivärahojen ja erilliskorvausten korottamiseksi.

Työryhmä esittää myös, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyisi toimenpiteisiin eläkelainsäädännön muuttamiseksi siten, että asevelvollisuusaika olisi eläkettä kartuttavaa aikaa. Lisäksi esitetään kotiuttamisrahajärjestelmän palauttamista ja sotilasavustuslain muuttamista siten, että omaisuuden vaikutus sotilasavustuksen myöntämiseen ja tuen määrään poistettaisiin.

Työryhmä kiinnittää huomiota opintojen ja asevelvollisuuden suorittamiseen liittyviin ongelmiin. Erityisesti ehdotetaan, että uuden ylioppilaan käsitteen määrittely tapahtuisi jatkossa siten, että uuden ylioppilaan asema säilyy asevelvollisuutta suoritettaessa.

Hallinnonalojen yhteistyön parantamiseksi asevelvollisia koskevissa asioissa työryhmä esittää perustettavaksi yhteistyöfoorumia.

Loppuraportti kokonaisuudessaan on luettavissa puolustusministeriön kotisivuilla osoitteessa www.defmin.fi

Tarkempia tietoja loppuraportista antavat puolustusministeriön hallitusneuvos Pasi Lankinen (puh. 09 - 160 88114) ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (puh. 09 - 160 88200 tai 050 - 568 0553).Ylijohtaja Eero Lavonen luovuttaa raportin ministeri Seppo Kääriäiselle

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä