Tiedotteet 2004

13.12.2004 09:41

Puolustusministeri Kääriäinen vastasi kansanedustaja Tennilälle

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen on vastannut kansanedustaja Esko-Juhani Tennilän/vas kirjalliseen kysymykseen KK 913/2004 vp.

Ministeri Kääriäisen vastaus kokonaisuudessaan on ohessa.

Tarkempia tietoja asiasta antaa vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko (puh. 09- 160 88213) tai viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (puh. 09 - 160 88200 tai 050 – 568 0553).

---Ministerin vastaus Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimitta-nut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Esko-Juhani Tennilän/vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 913/2004 vp:

Miten hallitus aikoo turvata sen, että Rovajärven ampuma-alueen laajentamisen yhteydessä yksityiset tonttien ja rakennusten omistajat saavat täyden ja oikeudenmukaisen korvauksen menetyksistään?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Metsähallituksen ja puolustusministeriön 1940-luvun lopussa tehdyn sopimuksen nojalla puolustus-voimien käyttöön on Rovaniemen maalaiskunnan ja nykyisen Kemijärven kaupungin alueella varattu tällä hetkellä noin 110 000 hehtaarin suuruinen ampuma- ja harjoitusalue. Sopimusta on myöhemmin useaan otteeseen tarkistettu vastaamaan kulloinkin puolustusvoimien käyttötarvetta ja voi-massa olevia turvallisuusmääräyksiä. Ministeriö on lunastustoimituksella ja vapaaehtoisin kaupoin 1980-90 luvuilla hankkinut ampuma-alueen sisällä sijainneita yksityismaita valtion omistukseen. Hankintojen kautta on voitu turvata puolustusvoimien toimintaedellytykset vastaamaan aseteknologian kehitystä ja yleisen turvallisuuden vaatimuksia.

Ympäristöministeriön 26.10.2004 vahvistamassa Itä-Lapin maakuntakaavassa alue on varattu puo-lustusvoimien toimintojen erityisalueeksi, jonka reuna-alueilla saattaa aiheutua lisääntyviä suoja-aluetarpeita. Ampuma-alueen keskelle sijoittuvien alueiden kuten Enijärven alueen tonttien ja lomamökkien käytölle ammuntojen aikana on välttämätöntä asettaa ajoittain mm. kulkurajoituksia.

Mikäli puolustusvoimien ampuma- ja harjoitustoiminta estää mökin käytön tai vaikeuttaa sitä kohtuuttomasti, puolustushallinto pyrkii hankkimaan alueen valtion omistukseen. Korvausneuvottelujen lähtökohtana tulee olla täyden korvauksen periaate käyvän arvon mukaisesti joko raha- tai vastike-maasuorituksena.

Valtion kiinteistöhallinnon uudistuksen yhteydessä puolustusvoimat on vuokrannut alueen Metsä-hallitukselta ja yhteisesti sovitun mukaisesti Metsähallitus suorittaa käytännössä hankintaan liittyvät toimenpiteet puolustusvoimien toimeksiannon perusteella.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2004Puolustusministeri Seppo Kääriäinen


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä