Tiedotteet 2005

23.06.2005 14:02

Kenraalinimityksiä puolustusvoimissa

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on 23.6.2005 valtioneuvoston esityksestä päättänyt nimityksistä ja määräyksistä kenraalin virkoihin.

Sotavarustepäällikkö, eversti Juha Mäkipää nimitetään kenraalin virkaan 1.12.2005. Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala on määrännyt 28.4.2005 tapahtuneessa esittelyssä eversti Juha Mäkipään apulaismaavoimapäällikön tehtävään pääesikunnassa 1.8.2005 lukien. Suunnittelupäällikkö, eversti Raimo Jyväsjärvi nimitetään kenraalin virkaan 1.2.2006 lukien viiden vuoden määräajaksi määrättynä edelleen suunnittelupäälliköksi pääesikunnassa. Esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Paavo Kiljunen määrätään puolustusvoimien materiaalilaitoksen johtajan tehtävään 1.12.2005 lukien. Esikuntapäällikkö, prikaatikenraali Ilkka Aspara määrätään läntisen maanpuolustusalueen komentajan tehtävään 1.2.2006 lukien.

Eversti Juha Antero Mäkipää (s. 1948) on työskennellyt sotavarustepäällikkönä heinäkuusta 2002 lukien. Sitä ennen hän on toiminut puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunnassa osastopäällikkönä, Suomen sotilasasiamiehenä Saksassa, maanpuolustuskorkeakoulun opettajana, erilaisissa tehtävissä pääesikunnan suunnitteluosastolla, maavoimaosastolla ja koulutusosastolla ja puolustusvoimien atk-laitoksella sekä suojelukoulun opettajana. Everstiksi hänet on ylennetty kesäkuussa 1998.

Eversti Raimo Kalervo Jyväsjärvi (s. 1956) on työskennellyt pääesikunnan suunnittelupäällikkönä toukokuusta 2004 lukien. Sitä ennen hän toimi apulaiskomentajana Kosovon KFOR-operaatiossa, tykistöprikaatin komentajana, erilaisissa upseerintehtävissä pääesikunnassa, opetusupseerina taistelukoulussa, YK:n rauhanturvatehtävissä Lähi-idässä sekä erilaisissa tehtävissä Pohjois-Karjalan patteristossa. Everstiksi hänet ylennettiin joulukuussa 2000.

Prikaatikenraali Paavo Kalevi Kiljunen (s. 1951) toimii tällä hetkellä Pohjoisen maanpuolustusalueen esikuntapäällikkönä. Hän on aikaisemmin työskennellyt KFOR-operaatiossa prikaatin komentajana, Kainuun prikaatin komentajana, puolustusministeriön vanhempana osastoesiupseerina, sotakorkeakoulun opettajana, YK:n rauhanturvatehtävissä Makedoniassa ja Libanonissa, upseerina pääesikunnan järjestelyosastolla, eri tehtävissä Pohjois-Karjalan patteristossa sekä opetusupseerina reserviupseerikoulussa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin joulukuussa 2002.

Prikaatikenraali Ilkka Erkki Sakari Aspara (s. 1951) toimii tällä hetkellä Läntisen maanpuolustusalueen esikuntapäällikkönä. Hän on tätä aikaisemmin työskennellyt maanpuolustuskurssien johtajana, Kainuun prikaatin komentajana, maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston johtajana, erilaisissa tehtävissä pääesikunnan operatiivisella osastolla, maanpuolustuskorkeakoulun opettajana, upseerintehtävissä Uudenmaan jääkäripataljoonassa sekä opetusupseerina kadettikoulussa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin joulukuussa 2002.

Tarkempia tietoja asiasta antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (puh. 09 - 160 88200 tai 050 - 568 0553).

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä