Tiedotteet 2006

06.12.2006 00:01

Kenraali- ja amiraaliylennykset 6.12.2006

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on päättänyt puolustusministerin esityksestä seuraavista kenraali- ja amiraaliylennyksistä puolustusvoimissa 6.12.2006 lukien.


Kenraalimajuri Olli-Matti Multamäki ylennetään kenraaliluutnantiksi, kenraalimajuri Heikki Lyytinen kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Pertti Salminen kenraalimajuriksi, prikaatikenraali Juha Kilpiä kenraalimajuriksi, eversti Markku Nikkilä prikaatikenraaliksi ja kommodori Georgij Alafuzoff lippueamiraaliksi.


Olli-Matti MultamäkiKenraaliluutnantti Olli-Matti Multamäki (s. 1948) on palvellut elokuusta 2004 maavoimapäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut apulaissotilasedustajana Suomen edustustossa Pohjois-Atlantin liitossa Brysselissä, sotilasneuvonantajana UNAMA-operaatiossa Afganistanissa, yhteysupseerina USCENTCOM’ssa Yhdysvalloissa, operaatiopäällikön erityisavustajana kansainvälisissä asioissa pääesikunnassa, Porin Prikaatin komentajana, ainelaitoksen johtajana ja opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, vanhempana osastoesiupseerina, toimistopäällikkönä ja toimistoesiupseerina pääesikunnan operatiivisella osastolla, viestiosaston päällikkönä Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa ja toimistoesiupseerina pääesikunnan viestiosastolla. Sotakorkeakoulun hän suoritti 1985. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin kesäkuussa 2004.


Heikki Lyytinen

Kenraaliluutnantti Heikki Ilmari Lyytinen (s. 1953) on palvellut tammikuusta 2005 Ilmavoimien komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut valmiuspäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa, Karjalan Lennoston komentajana ja komentajan sijaisena, esikuntapäällikkönä ja toimistopäällikkönä Satakunnan Lennostossa, toimistopäällikkönä ja toimistoesiupseerina Ilmavoimien Esikunnassa sekä lennonvarmennusupseerina Ilmasotakoulussa.  Sotakorkeakoulun hän suoritti 1987. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin joulukuussa 2004.
Pertti Salminen

Kenraalimajuri Pertti Olavi Salminen (s. 1954) on palvellut syyskuusta 2004 Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina. Aikaisemmin hän on toiminut ainelaitoksen johtajana, strategian pääopettajana, opettajana, tutkijaesiupseerina ja erityistehtävissä Maanpuolustuskorkeakoulussa, erityistehtävissä ja kansainvälisen osaston apulaisosastopäällikkönä pääesikunnassa, divisioonan (MND N) apulaisesikuntapäällikkönä ja prikaatin (NORDPOL BDE) apulaiskomentajana SFOR-operaatiossa, esikuntapäällikön sijaisena, pataljoonan komentajana ja erityistehtävissä Porin Prikaatissa, esikuntaupseerina HQ UNTAG’ssa Namibiassa ja toimistoesiupseerina järjestelytoimistossa Raahen Sotilaspiirin Esikunnassa. Sotakorkeakoulun hän suoritti 1987. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Italiassa, Saksassa, Ruotsissa ja Englannissa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin kesäkuussa 2004.


Juha Kilpiä

Kenraalimajuri Juha Osmo Kilpiä (s.1953) on palvellut tammikuusta 2006 pääesikunnan kansainvälisen osaston osastopäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut erityistehtävissä, apulaismaavoimapäällikkönä, osastoesiupseerina, toimistoesiupseerina ja toimistoupseerina pääesikunnassa, Pohjoisen taisteluosaston komentajana EUFOR-Althea –operaatiossa Bosnia Hertsegovinassa, Karjalan Prikaatin komentajana, johtajana Puolustusvoimien Kansainvälisessä Keskuksessa, opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, Suomen kontingentin komentajana Suomalaisessa Rakentajapataljoonassa IFOR- ja SFOR-operaatioissa, pataljoonan komentajana Keski-Suomen Rykmentissä, osastoesiupseerina Helsingin Sotilasläänin Esikunnassa, operatiivisen toimiston päällikkönä Suomen Pataljoonassa UNDOF- ja UNIFIL-operaatioissa. Sotakorkeakoulun hän suoritti 1987. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Italiassa. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin kesäkuussa 2004. Kenraalimajuri Kilpiä on määrätty sotilasedustajan tehtävään Suomen pysyvään edustustoon EU:ssa ja edustustoon NATO:ssa sekä Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteassa ja sotilasedustajaksi NATO:ssa 1.1.2007 lukien asemapaikkana Bryssel.


Markku NikkiläPrikaatikenraali Markku Ilmari Nikkilä (s. 1956) on palvellut marraskuusta 2005 Porin Prikaatin komentajana. Aikaisemmin hän on toiminut erityistehtävissä, apulaisosastopäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina pääesikunnassa, sotilasedustajana Suomen YK-edustustossa New Yorkissa, vanhempana toimistoesiupseerina puolustusministeriössä, opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, pataljoonaupseerina ja pataljoonan komentajana UNPROFOR-operaatiossa sekä opetusupseerina Taistelukoulussa. Sotakorkeakoulun hän suoritti 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa ja Tanskassa. Everstiksi hänet ylennettiin joulukuussa 2001.Georgij Alafuzoff

Lippueamiraali Georgij Alafuzoff (s. 1953) hän on palvellut toukokuusta 2005 apulaisosastopäällikkönä pääesikunnan tutkintaosastolla. Välillä hän on toiminut osastopäällikkönä EUFOR RD CONGO –operaatiossa. Aikaisemmin hän on palvellut yhteysupseerina USCENTCOM’ssa Yhdysvalloissa, jatkotutkinto-osaston johtajana ja opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, päällikkönä ja apulaisjohtajana JIC/HQ’ssa KFOR-operaatiossa Kosovossa, vanhempana osastoesiupseerina, erityistehtävissä ja toimistoesiupseerina pääesikunnan tiedusteluosastolla sekä sotilasasiamiehenä Varsovassa. Sotakorkeakoulun hän suoritti 1989. Lisäksi hän on suorittanut yleisesikuntaupseerin tutkinnon Venäjän Federaation Yleisesikunta-akatemiassa. Kommodoriksi hänet ylennettiin joulukuussa 1999. Lippueamiraali Alafuzoff on määrätty puolustusvoimien tiedustelupäällikön tehtävään 1.1.2007 lukien.


Lisätietoja antaa puolustusministeriössä viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. (09) 160 88200 tai 050 568 0553.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä