Tiedotteet 2007

26.03.2007 12:00

Aasian alueellinen turvallisuusfoorumi kokoontuu Helsingissä

Suomi järjestää Kaakkois-Aasian maiden järjestön Aseanin alueellisen turvallisuusfoorumin eli Asean Regional Forumin ARF:n puolivuosittaisen kokouksen Helsingin Kalastajatorpalla 28.-30. maaliskuuta. Kokouksessa on tarkoitus keskustella ajankohtaisista jäsenmaiden välisistä luottamusta lisäävistä toimista, turvallisuusyhteistyöstä ja ennaltaehkäisevästä diplomatiasta. Kokous on jatkoa Suomen viimesyksyiselle EU-puheenjohtajakaudelle, ja siihen odotetaan yli sataa ulko- ja puolustusministeriöiden edustajaa ARF:n 26 jäsenmaasta. Ulkoministeriö vastaa kokouksen järjestelyistä yhteistyössä puolustusministeriön kanssa.


Puolustusministeriö isännöi kokouksen ensimmäistä päivää, jolloin ARF-maiden puolustushallinnon virkamiehet keskustelevat Aasian maiden ajankohtaisista turvallisuus- ja puolustuspoliittisista kysymyksistä, monikansallisesta rauhanturva- ja kriisinhallintayhteistyöstä sekä siviili- ja sotilasviranomaisten yhteistyöstä yhteisen tilannekuvan muodostamiseksi. Ensimmäisen päivän puheenjohtajana toimii prikaatikenraali Arto Räty puolustusministeriöstä.


Kokouksen jälkimmäistä osaa isännöi ulkoministeriö. Kokouksessa keskustellaan tuolloin kansainvälisistä ja erityisesti Aasian alueella olevista turvallisuuspoliittisesti ajankohtaisista asioista, jotka ovat viime aikaisten kriisien ja konfliktien valossa muodostuneet erittäin ajankohtaisiksi aiheiksi myös Euroopalle ja Suomelle. Lisämausteen ARF-yhteistyön kiinnostavuudelle tuo se, että Pohjois-Korea on yksi sen osanottajamaista. ARF:ää onkin pyritty käyttämään yhtenä keinona sitoa Pohjois-Koreaa tiiviimmin mukaan kansainväliseen yhteistyöhön ja maan tilanne noussee myös Helsingin kokouksessa vahvasti esiin. Toisen ja kolmannen kokouspäivän puheenjohtajana toimii ulkoasiainneuvos Esko Hamilo ulkoministeriöstä.


ARF-yhteistyö sai alkunsa vuonna 1994 Bangkokissa. Reilun vuosikymmenen aikana ARF on kasvanut 18 maan turvallisuusvuoropuhelusta Aasian ainoaksi kattavaksi turvallisuuspoliittiseksi yhteistyöfoorumiksi. ARF-yhteistyöhön kuuluu nykyisin 26 jäsentä, Aasian maiden lisäksi muun muassa Yhdysvallat ja Venäjä, joilla on merkittävä rooli Aasian turvallisuusasioissa. Myös Euroopan unioni on ARF:n jäsen. EU:ta kokouksissa edustaa kulloinenkin unionin puheenjohtajavaltio. Viimesyksyisen puheenjohtajakautensa jatkeena Suomi toimii Helsingin ARF-kokouksen puheenjohtajana, koska kokousta ei käytännön syistä voitu pitää syyskaudella.


Lisätietoja: projektiavustaja Irene Leino, ulkoministeriö, puh. 09 1605 6024 tai 0400 435 918 ja erityisasiantuntija Heidi Fransila, puolustusministeriö, puh. 09 1608 8124 tai 050 330 7978.

http://www.aseanregionalforum.org


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä