Tiedotteet 2007

06.12.2007 00:01

Ylennyksiä kenraalikunnassa 6.12.2007

Tasavallan Presidentti Tarja Halonen on päättänyt puolustusministerin esityksestä seuraavista kenraaliylennyksistä puolustusvoimissa 6.12.2007 lukien.

Kenraalimajuri Ilkka Aspara ylennetään kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Jukka Pennanen kenraalimajuriksi, eversti Seppo Toivonen prikaatikenraaliksi ja eversti Kyösti Halonen prikaatikenraaliksi.

Kenraaliluutnantti Ilkka Erkki Sakari Aspara (s. 1951) on palvellut tammikuusta 2007 pääesikunnassa maavoimapäällikkönä. Hän on aikaisemmin toiminut Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa maanpuolustusalueen komentajana ja esikuntapäällikkönä, Maanpuolustuskurssien johtajana, Kainuun Prikaatin komentajana, Maanpuolustuskorkeakoulun perustutkinto-osaston johtajana, pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina ja toimistoesiupseerina, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Sotakorkeakoulun opettajana, Uudenmaan Jääkäripataljoonassa pataljoonaupseerina ja Kadettikoulussa opetusupseerina. Sotakorkeakoulusta hän valmistui vuonna 1983. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Isossa-Britanniassa. Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin joulukuussa 2005. Kenraaliluutnantti Aspara on määrätty maavoimien komentajan tehtävään Maavoimien Esikunnassa 1.1.2008 lukien.

Kenraalimajuri Jukka Mikko Pennanen (s.1952) on palvellut lokakuusta 2007 Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa erityistehtävissä. Hän on aikaisemmin toiminut Karjalan Prikaatin komentajana, Suomen sotilasasiamiehenä Berliinissä, Läntisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa osastopäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina, Panssarikoulun johtajana, Panssariprikaatissa esikuntapäällikkönä ja toimistopäällikkönä, Maanpuolustuskurssien ja Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana, pääesikunnan jalkaväkitoimiston päällikkönä ja Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa toimistoupseerina. Sotakorkeakoulusta hän valmistui vuonna 1987. Lisäksi hän on suorittanut yleisesikuntaupseerikurssin Saksassa ja muita opintoja Saksassa ja Sveitsissä. Prikaatikenraaliksi hänet ylennettiin joulukuussa 2004. Kenraalimajuri Pennanen on määrätty Itä-Suomen Sotilasläänin komentajaksi 1.1.2008 lukien.

Prikaatikenraali Seppo Risto Juhani Toivonen (s. 1957) on palvellut elokuusta 2007 Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa operaatiopäällikkönä. Hän on aikaisemmin toiminut pääesikunnassa jalkaväentarkastajana, apulaisosastopäällikkönä, erityistehtävissä, Puolustusneuvoston yleissihteerin apulaisena, osastoesiupseerina ja toimistoesiupseerina, Kainuun Prikaatin komentajana, Kaartin Jääkärirykmentissä esikuntapäällikkönä ja pataljoonan komentajana, Itä-Uudenmaan Sotilaspiirin Esikunnassa toimistopäällikkönä ja toimistoupseerina. Sotakorkeakoulusta hän valmistui vuonna 1989. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa ja Sveitsissä. Everstiksi hänet ylennettiin kesäkuussa 2001. Prikaatikenraali Toivonen on määrätty operaatiopäälliköksi Maavoimien Esikuntaan 1.1.2008 lukien.

Prikaatikenraali Kyösti Juhani Halonen (s. 1958) on palvellut tammikuusta 2005 pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston osastopäällikkönä. Hän on aikaisemmin toiminut Panssariprikaatin komentajana, Urheilukoulun johtajana, Maanpuolustuskorkeakoulussa tutkijaesiupseerina ja opettajana sekä pääesikunnassa osastoesiupseerina, toimistoesiupseerina ja toimistoupseerina. Sotakorkeakoulusta hän valmistui vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Everstiksi hänet ylennettiin helmikuussa 2002. Prikaatikenraali Halonen on määrätty jatkamaan edelleen pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston päällikönä 1.2.2008 lukien.

Lisätietoja antaa puolustusministeriössä viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 09 160 88200 tai 050 568 0553.

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä