Tiedotteet 2011

22.12.2011 11:11

Puolustusministeriön controlleriksi Virpi Heikkilä

Puolustusministeri Stefan Wallin nimitti 16.12.2011 puolustusministeriön controllerin virkaan kauppatieteiden maisteri Virpi Heikkilän. Hän on tätä ennen työskennellyt Nokia Oyj:n palveluksessa vuodesta 2002 lähtien erilaisissa business controller-, project management-, ja leadership -kokemusta vaativissa tehtävissä globaalissa toimintaympäristössä. Sitä ennen hän työskenteli erilaisissa laskentatoimen tehtävissä vuosina 1990-2002 Sanoma Magazines Finland Oy:ssä ja vuosina 1989-1990 John Nurminen Oy:ssä.

Controllerin tehtävä on ministeriössä uusi ja sen tavoitteena on tukea johdon päätöksentekoa tekemällä strategiaan ja uudistuksiin liittyviä talousanalyysejä. Controller tuottaa toimintaan liittyvää analysoitua taloustietoa ministeriön johdolle, varmistaa toiminnan strategianmukaisuutta ja kehittää suunnittelu- ja seurantatoimintoja. Hän arvioi ministeriön hallinnonalaan kuuluvien virastojen tavoitteiden saavuttamista ja tekee niihin liittyviä riskiarvioita. Virka sijoittuu ministeriön konserniohjausyksikköön, joka edistää hallinnonalan konserniohjauksen yhteensovittamista ja kokonaisuuden hallintaa. Controller toiminnon perustaminen vastaa ministeriön tuleviin haasteisiin toiminnan ja talouden paremman yhteensovittamisen näkökulmasta ja tukee ministeriön uudistumisprosessia.

Virpi Heikkilä ottaa viran vastaan 1.2.2012 lukien.

Tarkempia tietoja antaa konserniohjausyksikön johtaja Taina Susiluoto, puh. (09) 160 88113 ja 050 331 9832.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä