Tiedotteet 2012

26.04.2012 15:35

Kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 26.4.2012 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille, että eversti Timo Rotonen nimitetään kenraalin virkaan 1.7.2012 lukien viiden vuoden määräajaksi.

Eversti Timo Tapani Rotonen (s.1959) on palvellut maaliskuusta 2012 alkaen puolustusvoimien logistiikkapäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut huoltopäällikkönä ja erityistehtävässä Maavoimien esikunnassa, sotilastarkkailijana UNTSO-operaatiossa Lähi-Idässä, Maavoimien materiaalilaitoksen esikuntapäällikkönä, Helsingin ilmatorjuntarykmentin komentajana, erityistehtävässä ja osastoesiupseerina pääesikunnassa, esikuntapäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina Puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunnassa, Oriveden asevarikon päällikkönä, pataljoonaupseerina UNPREDEP-operaatiossa Makedoniassa sekä osastonjohtajana, opetusupseerina ja kurssin johtajana Helsingin ilmatorjuntarykmentissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Rotonen on suorittanut 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa ja Italiassa. Everstiksi Rotonen ylennettiin syyskuussa 2004.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen puh. 09 160 88200 tai 050 568 0553.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä