Tiedotteet 2012

19.01.2012 14:49

Laatikaisesta sotilasläänin komentaja

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 19.1.2012 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille, että eversti Pertti Laatikaisen nimitetään kenraalin määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.3.2012-30.6.2014 sekä määrätään Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajaksi 1.3.2012 lukien.

Eversti Pertti Olavi Laatikainen (s.1957) on palvellut vuodesta 2008 koulutuspäällikkönä pääesikunnassa. Aikaisemmin hän on toiminut Reserviupseerikoulun johtajana, Kaartin Jääkärirykmentin komentajana, pääesikunnassa apulaisosastopäällikkönä koulutusosastolla ja osastoesiupseerina henkilöstöosastolla, operaatiopäällikkönä UNTSO -operaatiossa Lähi-Idässä, Urheilukoulun johtajana ja Helsingin sotilasläänin esikunnassa osastoesiupseerina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Laatikainen suoritti vuonna 1993. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Ruotsissa. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2002.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 09 160 88200 tai 050 568 0553.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä