Tiedotteet 2012

20.12.2012 14:21

Ministeri Carl Haglund uudesta turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta selonteosta

chPuolustusministeri Carl Haglund on tyytyväinen siihen, että 20.12.2012 julkaistu valtioneuvoston selonteko "Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012" on saatu valmiiksi. Sen laatimisessa on tehty hyvää yhteistyötä eri hallinnonalojen sekä poliittisten päättäjien ja virkamiesten kesken. Myös yhteistyö kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa on sujunut erinomaisesti.

Vaikka Suomeen kohdistuvien sotilaallisten uhkien määrä on vähentynyt, ei sotilaallisten keinojen käyttöä ja niillä uhkaamista voida sulkea kokonaan pois. "Siksi on tärkeää, että me ylläpidämme myös jatkossa sotilaallisen voimankäytön ehkäisy- ja torjuntakykyä", toteaa ministeri Haglund. Samalla Suomen tulee hänen mukaansa varautua myös muiden uhkien torjuntaan tilanteen sitä edellyttäessä.

Yksi merkittävimmistä uusista painotuksista selonteossa liittyy kansainvälisen puolustusalan yhteistyön merkityksen kasvuun. "Olemme yhä riippuvaisempia kansainvälisestä yhteistoiminnasta", sanoo ministeri Haglund. Kansainvälinen puolustusyhteistyö ja osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan vahvistavat omalta osaltaan Suomen puolustuskykyä. Erityisen merkittävässä asemassa on ministeri Haglundin mukaan pohjoismainen puolustusalan yhteistyö.

Ministeri Haglund on huolissaan puolustusvoimien toiminnan rahoituksesta 2010-luvun jälkipuoliskolla. Hän toteaa, että "puolustushallinnossa laaditun arvion mukaan lisärahoitustarve, jota tarvitaan erityisesti suorituskyvyn ylläpitämiseen, on vuonna 2016 noin 50 miljoonaa euroa ja vuoteen 2020 mennessä asteittain 150 miljoonaa euroa vuodessa - indeksikorotusten lisäksi."

Tasainen puolustusbudjetti johtaisi 2020-luvulla siihen, että puolustusvoimat ei enää selviäisi sille asetetuista tehtävistä. Toiminnot jouduttaisiin priorisoimaan ja perusvalinnat arvioimaan uudelleen. "Yleisen taloudellisen tilanteen heikentymisestä ja epävarmuudesta johtuen tulevien menokehysten muuttaminen ei ole tällä hetkellä mahdollista, vaan seuraava hallitus joutuu osaltaan arvioimaan tilanteen."

Puolustuksen kehittämiseen liittyen ministeri Haglund korostaa, että puolustuksemme strategiset perusvalinnat säilyvät muuttumattomina. Näitä ovat yleinen asevelvollisuus, koko maan kattava alueellinen puolustus ja sotilaallinen liittoutumattomuus. Ministerin mukaan on tärkeä muistaa, että tasapaino puolustusvoimien resurssien ja tehtävien välillä on tänään tärkeämpi kuin koskaan.

Sotilaallinen maanpuolustus on olennainen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Siksi puolustushallinnoltakin edellytetään entistä syvempää verkottumista muun yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. "Kriisinsietokyvyn turvaamiseksi on tärkeää, että löydämme uusia keinoja, joilla yhteiskunnan voimavarojen tuki sekä kansainvälisen yhteistyön tarjoamat palvelut sotilaalliselle maanpuolustukselle kyetään turvaamaan", korostaa ministeri Haglund.

Tarkempia tietoja asiasta antavat vanhempi osastoesiupseeri Hannu Ojala (0295 140331), erityisavustaja Patrik Gayer (0295 140106) ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (0295 140120).


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä