Tiedotteet 2012

11.09.2012 14:17

Ministerin vastaus kirjalliseen kysymykseen koskien Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta

Puolustusministeri Carl Haglund vastasi kansanedustaja Jussi Niinistön (ps) esittämään kirjalliseen kysymykseen koskien Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta.

Vastauksessaan ministeri huomioi, että Suomen perustuslain mukaan jokainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä ja että vakaumuksen perusteella voidaan vapauttaa kansalaista osallistumasta sotilaalliseen puolustukseen, mutta ei maanpuolustusvelvollisuudesta kokonaan.

Asiassa tehtyjen selvitysten, uuden siviilipalveluslain sekä Jehovan todistajien uskonnollisen yhteisön siviilipalvelusta koskevan kannanoton pohjalta näyttää siltä, että vaihtoehto saattaa nykyinen tila vastaamaan perustuslaissa säädettyä yhdenvertaisuuden periaatetta voisi olla nykyisestä vapautusmenettelystä luopuminen.

Tämän perusteella ministeri päätyi asettamaan erillisen selvitysmiehen asian ratkaisemiseksi. Selvitysmiehen raportin perusteella ministeri päättää tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Lisätietoja asiassa antavat puolustusministeriössä ministerin poliittinen erityisavustaja Patrik Gayer, puh. 09 160 88106 tai 040 722 6644 ja vanhempi osastoesiupseeri Asko Valta puh. 09 160 88406 tai 0295 140338.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä