Tiedotteet 2012

01.10.2012 11:52

Puolustusministeri Haglund puolustusvoimauudistuksen henkilöstövaikutuksista

Puolustusministeri Carl Haglundille on esitelty 1.10.2012 julkaistu, puolustusvoimissa valmisteltu puolustusvoimauudistuksen henkilöstösuunnitelma.

Suunnitelma on ministeri Haglundin mukaan laadittu Tasavallan Presidentin ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan linjausten sekä puolustusministeriön tekemien hallinnollisten päätösten ja ohjauskirjeiden mukaisesti. Eri viranomaisten informointi suunnitelmasta on toteutettu hyvin sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Myös yhteistyö henkilöstöjärjestöjen kanssa on sujunut hyvin.

Puolustusministeri Haglund pitää tärkeänä, että suunnitelmaa on laadittu ottaen huomioon puolustushallinnon yksittäisten työntekijöiden näkökulma. Vaikka puolustushallinnosta katoaa vuoteen 2015 mennessä hieman yli 2 000 tehtävää, on noin 11 900 tehtävää onnistuttu jo täyttämään. Muutoksen kohteeksi on määritelty tällä hetkellä noin 880 henkeä ja täyttämättömiä tehtäviä on vielä noin 400. Ketään ei tässä vaiheessa irtisanota.

Pitkä suunnitteluaika on mahdollistanut erilaiset sopeuttamistoimet. Lähtövaihtuvuutta on hyödynnetty, eläkepoistumaa on hyödynnetty kolmelta vuodelta, tehtäviä on voitu täyttää määräaikaisesti ja on voitu käyttää väliaikaisesti myös ylivahvuutta. Myös henkilöstön kouluttautumista uusiin tehtäviin on tuettu.

Ministeri Haglundin mukaan viranomaisten välinen yhteistyö onkin erityisen tärkeää niillä paikkakunnilla, missä työpaikkojen määrä uudistuksen seurauksena vähenee.

Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (puh 0295 140120).


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä