Tiedotteet 2012

25.05.2012 10:15

Puolustusministeriö esittää Puolustusvoimien palvelukeskusta Kouvolaan tai Joensuuhun

Puolustusministeriö on arvioinut 1.1.2015 toimintansa aloittavan Puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoituspaikkakuntia. Puolustusministeriön toimeksiannosta puolustusvoimat laati sijoituspaikkaselvityksen neljästä kunnasta: Joensuusta, Jyväskylästä, Kouvolasta ja Tuusulasta. Puolustusvoimat esitti sijoituspaikaksi Tuusulaa. Pääesikunta täsmensi myöhemmin esitystään niin, että osa keskuksen toiminnoista voitaisiin tietyin edellytyksin sijoittaa muuallekin kuin Tuusulaan.

Puolustusvoimien palvelukeskuksen perustaminen on osa puolustusvoimauudistusta. Sen tehtävänä on koordinoida ja järjestää puolustusvoimien yhteisiä tukipalveluja. Niihin kuuluvat henkilöstö-, talous- ja matkapalvelut sekä tiedonhallintapalvelut ja oppimis- ja kuvapalvelut. Keskuksen suunniteltu vahvuus on 150 - 200 henkeä.

Puolustusministeriö pyysi kohdekunnilta lausunnot sijoituspaikkaselvityksestä sekä kävi niiden kanssa asiasta neuvottelun. Niissä saatiin tarkempia tietoja eri kuntien valmiuksista palvelukeskuksen sijaintipaikkakunnaksi.

Ministeriön tarkastelussa toiminnallisten tekijöiden ohella on painotettu laajemmin valtiokonsernin kokonaisnäkökulmaa aluetaloudellisine vaikutuksineen. Positiiviset vaikutukset alueiden talouteen korostuvat erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla alueilla. Edellä mainituin perustein voidaan Pääesikunnan sijoituspaikkaesityksestä myös poiketa.

Kouvolaa sijoituspaikkana tukee se, että siellä toimii useita merkittäviä puolustusvoimien toimijoita. Joensuun vahvuutena voidaan nähdä siellä jo sijaitseva valtion palvelukeskus (Palkeet), jonka kanssa on löydettävissä toiminnallisia synergiaetuja.

Pääesikunnan sijoituspaikkaselvityksen, kunnilta saatujen lisätietojen ja valtiokonsernin kokonaisnäkökulman pohjalta puolustusministeriö esittää Puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoituspaikkakunnaksi Joensuuta tai Kouvolaa. Ministeriö katsoo myös, että mikäli kriittisen osaamisen säilyttäminen sitä edellyttää, voidaan joitakin palvelukeskuksen toimintoja sijoittaa erilleen palvelukeskuksen pääosasta.

Puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoituspaikkakuntaa käsitellään ennen puolustusministeriön lopullista päätöstä vielä toukokuun aikana valtioneuvoston asettamassa alueellistamisen koordinaatioryhmässä AKO:ssa.

Tarkempia tietoja asiasta antavat ylijohtaja Teemu Penttilä (09 160 88170) ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (09 160 88201 tai 050 568 0553).


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä